J. Rajlich st.


Jiráskova 4/01

Jan Rajlich st. (1920–2016) - grafik a designér


katastr

Veveří


místo

průčelí mezi okny v přízemí


umístění

24. 9. 2020


autor

Martin Skalický


poznámka

Autor desky Martin Skalický se při grafickém návrhu pamětní desky inspiroval plakátem Jana Rajlicha st. z roku 1988 (iniciály JR vytvořené z trhaného novinového papíru). Podobiznu Jana Rajlicha st. zpracoval Martin Skalický podle fotografického portrétu od fotografa Antonína Kanty z roku 2003. Jan Rajlich ml. spolupracoval na typografii textu desky.
Jan Rajlich st. v domě Jiráskova 4 žil od roku 1981 až do své smrti v roce 2016.


text

umělecky ztvárněné iniciály JR a portrét umělce

text:
Jan Rajlich (1920–2016) //
malíř a grafik, iniciátor Bienále Brno //
v tomto domě žil 35 let //ulice

městská část

osoby na objektu

VachAktualizováno: 17. 11. 2020