A. Novák


Arne Nováka 1/05

Arne Novák (1880–1939), literární historik a profesor české literatury na FF MU v Brně


katastr

Veveří


místo

na nároží budovy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity


umístění

15. 11. 2021, 15.30 hodin


popis

bronzová deska, obdélná na šířku, písmo plasticky vystupující, leštěné do zlaté barvy


poznámka

Pamětní deska byla odhalena u příležitosti 100 let od zahájení výuky a 75 let poté, co byla pojmenována ulice, kde má hlavní sídlo FF MU.
Iniciátorkou vytvoření pamětní desky byla Mgr. Marie Jílková (radní Brno-střed), text připravili pracovníci MU, grafický návrh desky je dílem Tomáše Weissara.


text

Arne Novák //
2. 3. 1880 Litomyšl     26. 11. 1939 Polička //
profesor české literatury, //
rektor Masarykovy univerzity //
a děkan její filozofické fakulty //
Statečně stál v čele univerzity //
v těžké době politické krize Československa // a nacistické okupace. //objekty

pamětní deska V. Groha
pamětní deska: Grohova 7/01
objekt připomíná osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity


ulice

městská část

události

15. 11. 2021
Odhalení pamětní desky prof. PhDr. Arne Nováka
objekt připomíná osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity


osoby na objektu


MenšAktualizováno: 23. 11. 2021