pomník obětí světových válek ze Židenic a Juliánova


Bubeníčkova 42-46/01

válka a odboj 1914–1919; válka a odboj 1938–1945; III. odboj 1948–1989


katastr

Židenice


místo

v parčíku před domy


umístění

1925


úprava

po roce 1945, po roce 1989, 2008, 2010


autor

Jan Böhm, A. Bráblík


popis

Na šestibokém pískovcovém podstavci stojí voják v uniformě rakouského vojáka 1. světové války bez přilby a s levou rukou na hrudi; u paty podstavce stojí plačící žena s dítětem v náručí a klečícím chlapcem; na třech stupních vedle nich je plastický vavřínový věnec pod deskou s nápisem.
Vlevo od pomníku při kraji parčíku je mramorová šedá deska s rytým černým nápisem.
K úpatí pomníku byla umístěna pamětní deska obětí druhé světové války z řad zaměstnanců podniku MEZ Židenice. Deska je obdélná na výšku, písmo ryté, tmavě zbarvené, výzdoba: v horní části dvě spletené trnové větévky.


poznámka

Signováno na podstavci vpravo dole „J. Böhm // A. Bráblík“.
Pomník byl několikrát upravován a doplňován, naposled jej restaurovali a doplnili D. a J. Markovi v roce 1992. Již v roce 1915 navrhl student c. k. akademie umění v Praze Martin Polák pomník padlých vojínů židenických z hořického pískovce s postavami dívky ve slováckém kroji a padlého vojína.
Každý rok 11. 11. v 11.11 hodin ČSOL u tohoto pomníku pořádá pietní akt.
V blíže zatím neurčené době (stalo se tak nejpozději do 11. 11. 2008) byla k úpatí pomníku umístěna pamětní deska obětí druhé světové války z řad zaměstanců podniku MEZ Židenice. Deska je náhradou původní pamětní desky na Šámalově ulici číslo 60. Není však přesnou kopií z hlediska tvaru, materiálu a textu.
(Za upozornění na tuto desku děkujeme ing. Vladimírovi Černému.)


text

Upomínka //
nešťastným obětem války //
1914–1918 //
padlým vojínům //
ze //
Židenic a Juliánova //
a obětem //
nacistické zlovůle //
1939–1945 //  
Věrni zůstaneme odkazu //
padlých a umučených //
v první i druhé světové  //
válce, jejichž oběti //
nebyly marné. Zemřeli, //  
abychom my žili. //
Čest jejich památce! //
Nezapomeneme ani na //
příslušníky třetího //
odboje, kteří nám //
vybojovali svobodu. //
Děkujeme jim. //

Text desky, která je náhradou původní pamětní desky na Šámalově ulici:
V těžkých dobách poroby //
položili své životy //
v naději na lepší zítřek //
tito zaměstnanci MEZ Brno //
Popraveni byli: //
Richard Hrazdira //
Josef Šmerda //
Adolf Fojt //
V koncent. táborech zahynuli: //
Jan Ondráček //
Cyril Vavřík //
Nezvěstní: //
Vladimír Krejčí //
Vilém Slezák //
Při náletech zabiti: //
Tomáš Fuks //
Ludvík Petrůj //
Ferdinand Komárek //
Jan Weinlich //
Emil Holoubek //
Bedřich Procházka //


obrazy


městská část

související odkazyMenšAktualizováno: 03. 02. 2019