Internetová encyklopedie dějin Brna

pomník: pomník obětí světových válek ze Židenic a Juliánova

pomník obětí světových válek ze Židenic a Juliánova


 • Bubeníčkova 42-46/01


 • válka a odboj 1914–1919; válka a odboj 1938–1945; III. odboj 1948–1989


 • katastr

  Židenice

 • místo

  v parčíku před domy


 • umístění

  1925

 • úprava

  po roce 1945, po roce 1989, 2008, 2010


 • autor

  Jan Böhm, A. Bráblík

 • popis

  Na šestibokém pískovcovém podstavci stojí voják v uniformě rakouského vojáka 1. světové války bez přilby a s levou rukou na hrudi; u paty podstavce stojí plačící žena s dítětem v náručí a klečícím chlapcem; na třech stupních vedle nich je plastický vavřínový věnec pod deskou s nápisem.
  Vlevo od pomníku při kraji parčíku je mramorová šedá deska s rytým černým nápisem.
  K úpatí pomníku byla umístěna pamětní deska obětí druhé světové války z řad zaměstnanců podniku MEZ Židenice. Deska je obdélná na výšku, písmo ryté, tmavě zbarvené, výzdoba: v horní části dvě spletené trnové větévky.


 • poznámka

  Signováno na podstavci vpravo dole „J. Böhm // A. Bráblík“.
  Pomník byl několikrát upravován a doplňován, naposled jej restaurovali a doplnili D. a J. Markovi v roce 1992. Již v roce 1915 navrhl student c. k. akademie umění v Praze Martin Polák pomník padlých vojínů židenických z hořického pískovce s postavami dívky ve slováckém kroji a padlého vojína.
  Každý rok 11. 11. v 11.11 hodin ČSOL u tohoto pomníku pořádá pietní akt.
  V blíže zatím neurčené době (stalo se tak nejpozději do 11. 11. 2008) byla k úpatí pomníku umístěna pamětní deska obětí druhé světové války z řad zaměstanců podniku MEZ Židenice. Deska je náhradou původní pamětní desky na Šámalově ulici číslo 60. Není však přesnou kopií z hlediska tvaru, materiálu a textu.
  (Za upozornění na tuto desku děkujeme ing. Vladimírovi Černému.)


 • text

  Upomínka //
  nešťastným obětem války //
  1914–1918 //
  padlým vojínům //
  ze //
  Židenic a Juliánova //
  a obětem //
  nacistické zlovůle //
  1939–1945 //  
  Věrni zůstaneme odkazu //
  padlých a umučených //
  v první i druhé světové  //
  válce, jejichž oběti //
  nebyly marné. Zemřeli, //  
  abychom my žili. //
  Čest jejich památce! //
  Nezapomeneme ani na //
  příslušníky třetího //
  odboje, kteří nám //
  vybojovali svobodu. //
  Děkujeme jim. //

  Text desky, která je náhradou původní pamětní desky na Šámalově ulici:
  V těžkých dobách poroby //
  položili své životy //
  v naději na lepší zítřek //
  tito zaměstnanci MEZ Brno //
  Popraveni byli: //
  Richard Hrazdira //
  Josef Šmerda //
  Adolf Fojt //
  V koncent. táborech zahynuli: //
  Jan Ondráček //
  Cyril Vavřík //
  Nezvěstní: //
  Vladimír Krejčí //
  Vilém Slezák //
  Při náletech zabiti: //
  Tomáš Fuks //
  Ludvík Petrůj //
  Ferdinand Komárek //
  Jan Weinlich //
  Emil Holoubek //
  Bedřich Procházka //


 • obrazy

  img3157.jpg img15488.jpg img3158.jpg img6534.jpg img3981.jpg img15491.jpg img15490.jpg img15489.jpg img15486.jpg img15485.jpg img15484.jpg img15492.jpg img3156.jpg img15487.jpg


 • ulice

  Bubeníčkova


 • městská část

  Brno-Židenice


 • související odkazy

  mapa


 • osoby na objektu

  zobrazit


 • prameny, literatura


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 03. 02. 2019

Bubeníčkova 42/46 - pomník obětem 1. a 2. sv. války a příslušníkům 3. odboje z řad židenických a juliánovských občanů. Foto Jis, červenec 2007.