oběti druhé světové války


Rooseveltova 18/01

oběti 2. světové války 1939–1945 z řad zaměstnanců Zemské banky pro Moravu


katastr

Brno-město


místo

ve vstupní hale budovy banky u schodiště


umístění

1946popis

trojdílná, obdélná na šířku, bronzová; v prostřední části je reliéf ležící postavy umírajícího vězně, nad nímž je v pravém, mírně vychýleném rohu, nápis jakoby rytý primitivními pomůckami vězně; na levé i pravé straně jsou desky s plastickým textem.


poznámka

signováno na prostřední desce vpravo dole „V. Makovský“


text

Blíží se konec mého utrpení //

Dr. Zdeněk Krejčí //
umučen //
14. 4. 1942 Osvětim //

Jan Hrozek // popraven //
14. 6. 1942 Kouničky //

Jan Svoboda //
popraven //
21. 6. 1942 Kouničky //

Jan Rotal //
popraven //
16. 4. 1943 Vratislav //ulice

městská část

významné osoby

Vincenc Makovský
autor pamětní desky


stavby

Česká národní banka
Rooseveltova 18/575


související odkazyMenšAktualizováno: 16. 09. 2018