Internetová encyklopedie dějin Brna

pomník: oběti 1. světové války

oběti 1. světové války


 • Ivanovické náměstí 0/01


 • válka a odboj 1914–1919; oběti první světové války z řad občanů Brněnských Ivanovic


 • katastr

  Brněnské Ivanovice

 • místo

  uprostřed patčíku


 • umístění

  28. 10. 1923

 • úprava

  další úprava v roce 2005


 • autor

  František Fabiánek, Miloslav Buřival (replika)

 • popis

  Kvádrový stupňovitý kamenný podstavec se sochou ženy s dítětem v náručí a stojícím dítětem u nohou; na průčelní straně je reliéfní kříž, po jeho bocích rytý letopočet, pod ním černá žulová leštěná deska s rytým stříbrným nápisem. Na dalších stranách kovové desky, na nichž připevněny desky s rytými černě barvenými texty. V roce 2005 byly kovové desky nahrazeny deskami žulovými.


 • poznámka

  Z textů úpravy z roku 1993 vyplývají změny, kterými pomník po prvním odhalení prošel. Desky s původními jmény byly odstraněny asi po roce 1945, protože obsahovaly i jména německých obyvatel obce.
  K velmi podstatné úpravě textů došlo v roce 2005. Kovové desky byly nahrazeny deskami žulovými, na nich byla doplněna jména všech 55 obětí první světové války. Za poněkud problematické považujeme psaní jmen a příjmení, protože v řadě případů neodpovídají podobě zápisu v matrice narození.


 • text

  (Přední strana):
  Padlým //
  z I. světové války //
  1914–1918 //

  (Boční strana vpravo)
  Blažek Johann //
  Blažek Matěj //
  Březa Rudolf //
  Shon Anton //
  Vahala František //
  Prachař Stefan //
  Rechlík Franz //
  Rechlík Karl //
  Ruber Johann //
  Ruber Leopold //
  Ruber Martin //
  Ruber Paul //
  Ruber Thomas //
  Leschinger Ig. //
  Neuman With. //
  Pacák František //
  Palášek Matěj //
  Peterka František //
  Kmuníček Leopold //
  Kopřiva František //
  Kříž Paul //
  Peška František //

  (Boční strana vlevo):
  Jochman Josef //
  Kaštický Augustin //
  Fröml Jan //
  Gala Rudolf //
  Galla Franz //
  Haluza Petr //
  Hamza Lambert //
  Hertl Franz //
  Hochmann František //
  Čák František //
  Čanderla Math. //
  Doležal Paul //
  Drasal Simon //
  Ehrenberger Joh. //
  Feltl Rudolf //
  Feltl Leopold //
  Franc Jakob //
  Barta Jan //
  Barta Richard //
  Bitomský Jan //
  Blažek Emanuel //
  Blažek Franz //

  (Zadní strana, text na dvou deskách):
  Pomník obětem //
  světové války 1914-1918 //
  byl odhalen 28. 10. 1923. //    
  Na tabulích bylo 55 jmen. //

  Autorem sochy //
  akademický sochař //
  František Fabiánek z Brna //

  Pomník obnoven 28. 10. 1993 //
  péčí místního zastupitelstva //
  městské části Brno-Tuřany. //

  Autorem repliky původní sochy //
  akademický sochař //
  Miloslav Buřival z Brna //


  NOVÁ ÚPRAVA Z ROKU 2005:

  K uctění památky //
  padlým spoluobčanům //
  v I. světové válce //
  1914–1918 //

  Barta Johann //
  Barta Richard //
  Bitomsky Jan //
  Blaschek Emanuel //
  Blaschek Emil //
  Blaschek Franz //
  Blaschek Johann //
  Blaschek Matthias //
  Březa Rudolf //
  Czanderle Matthias //
  Čak Franz //
  Čak Ignaz //
  Čihak Josef //
  Doleschal Paul //
  Drasal Simon //
  Dvořak František //
  Ehrenberger Johann //
  Feltl Leopold //
  Feltl Rudolf //
  Franc Jakob //
  Frömmel Johann //
  Galla Franz //
  Galla Rudolf //
  Haluza Petr //
  Hemsa Lambert //
  Hertl Franz //
  Hofmann František //
  Hochmann František //

  Jochman František //
  Kaštický August //
  Kmuniczek Leopold //
  Kopřiva František //
  Kotas František //
  Kříž Paul //
  Leschinger Ignaz //
  Molisch Leo //
  Molisch Otto //
  Neumann Wilhelm //
  Odehnal Leopold //
  Pacak František //
  Palašek Matěj //
  Peska František //
  Peterka Franz //
  Prachař Stephan //
  Rechlik Franz //
  Rechlik Karl //
  Ruber Johann //
  Ruber Leopold //
  Ruber Martin //
  Ruber Paul //
  Ruber Thomas //
  Schon Anton //
  Schon Franz //
  Schmidt Mathias //
  Vahala František //

  Pomník obětem //
  první světové války //
  1914–1918 //
  byl odhalen 28. 10. 1923 //
  na tabulích bylo 55 jmen //
  Autorem sochy //
  akademický sochař //
  František Fabiánek z Brna //
  Pomník obnoven //
  28. 10. 1993 //
  péčí místního zastupitelstva  //
  městské části Brno-Tuřany //
  Autorem repliky původní sochy //
  akademický sochař //
  Miroslav Buřival z Brna //
  Pomník restaurován //
  2005 //


 • obrazy

  img5881.jpg img5882.jpg img5883.jpg img5885.jpg img5886.jpg img5884.jpg img3295.jpg img3292.jpg img3294.jpg img3293.jpg img3297.jpg img3296.jpg


 • ulice

  Ivanovické náměstí


 • městská část

  Brno-Tuřany


 • významné osoby

  František Fabiánek
  autor původní sochy umístěné na pomníku


 • související odkazy

  mapa


 • osoby na objektu

  zobrazit


 • prameny, literatura


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 25. 07. 2019

Ivanovické náměstí 0/01 - pomník obětem 1. světové války 1914-1918 z řad občanů Brněnských Ivanovic. Foto Jis, září 2005.