oběti 1. světové války


Ivanovické náměstí 0/01

válka a odboj 1914–1919; oběti první světové války z řad občanů Brněnských Ivanovic


katastr

Brněnské Ivanovice


místo

uprostřed patčíku


umístění

28. 10. 1923


úprava

další úprava v roce 2005


autor

František Fabiánek, Miloslav Buřival (replika)


popis

Kvádrový stupňovitý kamenný podstavec se sochou ženy s dítětem v náručí a stojícím dítětem u nohou; na průčelní straně je reliéfní kříž, po jeho bocích rytý letopočet, pod ním černá žulová leštěná deska s rytým stříbrným nápisem. Na dalších stranách kovové desky, na nichž připevněny desky s rytými černě barvenými texty. V roce 2005 byly kovové desky nahrazeny deskami žulovými.


poznámka

Z textů úpravy z roku 1993 vyplývají změny, kterými pomník po prvním odhalení prošel. Desky s původními jmény byly odstraněny asi po roce 1945, protože obsahovaly i jména německých obyvatel obce.
K velmi podstatné úpravě textů došlo v roce 2005. Kovové desky byly nahrazeny deskami žulovými, na nich byla doplněna jména všech 55 obětí první světové války. Za poněkud problematické považujeme psaní jmen a příjmení, protože v řadě případů neodpovídají podobě zápisu v matrice narození.


text

(Přední strana):
Padlým //
z I. světové války //
1914–1918 //

(Boční strana vpravo)
Blažek Johann //
Blažek Matěj //
Březa Rudolf //
Shon Anton //
Vahala František //
Prachař Stefan //
Rechlík Franz //
Rechlík Karl //
Ruber Johann //
Ruber Leopold //
Ruber Martin //
Ruber Paul //
Ruber Thomas //
Leschinger Ig. //
Neuman With. //
Pacák František //
Palášek Matěj //
Peterka František //
Kmuníček Leopold //
Kopřiva František //
Kříž Paul //
Peška František //

(Boční strana vlevo):
Jochman Josef //
Kaštický Augustin //
Fröml Jan //
Gala Rudolf //
Galla Franz //
Haluza Petr //
Hamza Lambert //
Hertl Franz //
Hochmann František //
Čák František //
Čanderla Math. //
Doležal Paul //
Drasal Simon //
Ehrenberger Joh. //
Feltl Rudolf //
Feltl Leopold //
Franc Jakob //
Barta Jan //
Barta Richard //
Bitomský Jan //
Blažek Emanuel //
Blažek Franz //

(Zadní strana, text na dvou deskách):
Pomník obětem //
světové války 1914-1918 //
byl odhalen 28. 10. 1923. //    
Na tabulích bylo 55 jmen. //

Autorem sochy //
akademický sochař //
František Fabiánek z Brna //

Pomník obnoven 28. 10. 1993 //
péčí místního zastupitelstva //
městské části Brno-Tuřany. //

Autorem repliky původní sochy //
akademický sochař //
Miloslav Buřival z Brna //


NOVÁ ÚPRAVA Z ROKU 2005:

K uctění památky //
padlým spoluobčanům //
v I. světové válce //
1914–1918 //

Barta Johann //
Barta Richard //
Bitomsky Jan //
Blaschek Emanuel //
Blaschek Emil //
Blaschek Franz //
Blaschek Johann //
Blaschek Matthias //
Březa Rudolf //
Czanderle Matthias //
Čak Franz //
Čak Ignaz //
Čihak Josef //
Doleschal Paul //
Drasal Simon //
Dvořak František //
Ehrenberger Johann //
Feltl Leopold //
Feltl Rudolf //
Franc Jakob //
Frömmel Johann //
Galla Franz //
Galla Rudolf //
Haluza Petr //
Hemsa Lambert //
Hertl Franz //
Hofmann František //
Hochmann František //

Jochman František //
Kaštický August //
Kmuniczek Leopold //
Kopřiva František //
Kotas František //
Kříž Paul //
Leschinger Ignaz //
Molisch Leo //
Molisch Otto //
Neumann Wilhelm //
Odehnal Leopold //
Pacak František //
Palašek Matěj //
Peska František //
Peterka Franz //
Prachař Stephan //
Rechlik Franz //
Rechlik Karl //
Ruber Johann //
Ruber Leopold //
Ruber Martin //
Ruber Paul //
Ruber Thomas //
Schon Anton //
Schon Franz //
Schmidt Mathias //
Vahala František //

Pomník obětem //
první světové války //
1914–1918 //
byl odhalen 28. 10. 1923 //
na tabulích bylo 55 jmen //
Autorem sochy //
akademický sochař //
František Fabiánek z Brna //
Pomník obnoven //
28. 10. 1993 //
péčí místního zastupitelstva  //
městské části Brno-Tuřany //
Autorem repliky původní sochy //
akademický sochař //
Miroslav Buřival z Brna //
Pomník restaurován //
2005 //


obrazy


městská část

významné osoby

František Fabiánek
autor původní sochy umístěné na pomníku


související odkazy

osoby na objektu

zobrazitMenšAktualizováno: 25. 07. 2019