pamětní kříž


Ostopovická 29/01

pamětní kříž


katastr

Bosonohy


místo

u cesty


umístění

1908


popis

kamenný kříž s kamennou postavou Krista, umístěno na soklu, který nese zdobné prvky; na podstavci je v čelní stěně výklenek se soškou Panny Marie, zbylé tři strany zdobí nápisy


poznámka

kříž nechali v roce 1908 vystavět manželé Čoupkovi


text

Ku cti a chvále //
Boží //
věnovali manželé //
MATOUŠ a FRANTIŠKA //
ČOUPKOVI //
z Bosonoh, č.105. //
L.P. 1908. //

"Ó, vy všichni, //
kteří jdete cestou, //
pozorujte a vizte //
jest-li bolesť jako //
bolesť má." //
Jerem.pláč. //

"Tak Bůh miloval svět, //
že svého jednorozeného //
Syna dal, aby žádný //
kdo v něj věří nezahynul, //
ale měl život věčný," //
Jan 3,16. //


ulice

městská část

PeDroAktualizováno: 25. 05. 2022