Rudoarmějec


Moravské náměstí 0/04

válka a odboj 1938–1945, osvobození; Rudá armáda


katastr

Brno-město


místo

v parkové ploše Koliště


umístění

1955 u příležitosti 10. výročí osvobození


úprava

v letech 1993 a 2012–2013popis

na vysokém kvádrovém podstavci s dvěma vystupujícími obdélnými deskami na výšku z umělého kamene stojí na členité římse socha vojáka v uniformě Rudé armády, který má levou ruku vztyčenu nad hlavu (v gestu údajně vyjadřujícím výzvu: „Zastavte palbu, složte zbraně, boj o Brno skončil!") a v pravé sklání prapor s hrotem v podobě pěticípé hvězdy se symbolem srpu a kladiva; na vystupujících deskách byl rytý tmavý nápis, dnes nahrazený jen stručným textem na zadní straně pomníku


poznámka

Základní kámen pomníku byl odhalen v roce 1946, následovala stavba podstavce, na kterém měl původně stát rudoarmějec na koni.
Po roce 1948 byl vybrán nový vrchol pomníku, rudoarmějec, který zvednutou rukou symbolizuje: zastavte palbu. V roce 1955 byl podstavec přepracován pro nynější sochu podle návrhu Bohuslava Fuchse. Autor získal v roce 1955 Státní cenu K. Gottwalda za pomník „Vítězství Rudé armády nad fašismem“.
V roce 1946 se objevil i názor postavit pomník na Františkově. Pisatel Adolf Mokrý navrhoval odstranit pomník z roku 1818 a umístit sem pomník osvoboditelů Brna.
Po roce 1989 se pomník stal několikrát terčem vandalských útoků.

Přes protesty odborníků i veřejnosti byl text z obou desek v roce 1993 odstraněn, později nahrazen nápisem na zadní desce:
Realizováno a upraveno na náklady města Brna //
v letech 1955 a 1994 //
Autoři: //
Prof. akad. sochař Vincenc Makovský //
Prof. ing. arch. Bohuslav Fuchs //
Prof. ing. arch. Antonín Kurial //

Odstraněním původního textu, rozkazů vrchního velitele Rudé armády J. V. Stalina k osvobození města Brna a k ukončení druhé světové války, se jakoby ztratil smysl pomníku („Vítězství Rudé armády nad fašismem“). Dnes dochází ke kolísání označení pomníku (Vítězství nad fašismem či Rudoarmějec); domníváme se, že námi uváděný název „Rudoarmějec“ vystihuje přesněji dnešní podobu pomníku po úpravách v roce 1994. Dokonce při vzpomínkových akcích k 11. listopadu (Den válečných veteránů) lidé mohou umístit do prostoru před pomníkem dřevěné křížky s vlčím mákem, mohou napsat jméno padlého či vzkaz; pomník se tak stává i připomínkou obětí válečných konfliktů (-Menš).
V dnešní době se často objevuje dehonestující označení pomníku „Stopař“ podle gesta sochy; toto gesto je symbolickým vyjádřením základní myšlenky, ukončení bojů druhé světové války: Zastavte palbu, válka skončila!

V noci na středu 27. 2. 2008 vandalové polili pomník barvou, ředitelnou vodou.
S odstraňováním začala firma, která má smlouvu s Brno-střed na údržbu náměstí, následující den, komplikováno výškou, členitostí a nerovným povrchem pomníku.

V roce 2010, několik dní před 65. výročím osvobození Brna, neznámý vandal černým sprejem vytvořil na podstavci pomníku nápis: 26. 4. // 1945 // Díky. // I když nebyl nápis hanlivý, přesto si zaslouží odsouzení pro ničení kulturní památky.

V rámci rekonstrukce parku u Koliště byla bronzová socha frontového vojáka v říjnu 2012 převezena do Buštěhradu, kde byla odborně restaurována. Na své místo se vrátila 17. 7. 2013. V obvodovém chodníku před pomníkem vysazena nová alej jerlínů.

Cílem útoku vandala se stal pomník znovu v roce 2015, kdy v předvečer oslav 70. výročí ukončení druhé světové války zde bylo nasprejováno srdce v ukrajinských barvách.

V noci na 27. 2. 2022 se na pomníku objevilo nasprejované srdce v ukrajinských barvách modré a žluté jako reakce na ruskou invazi na Ukrajinu.


text

Na čelné desce:
Z rozkazu //
nejvyššího velitele vojskům Rudé armády //
a válečnému námořnímu loďstvu ! //
9. května 1945 podepsali v Berlíně  zástupci //
německého vrchního velení akt o bezvýhradné //
kapitulaci německých ozbrojených sil. //
Veliká vlastenecká válka, kterou vedl sovětský //
lid proti německým fašistickým vetřelcům je //
vítězně skončena, Německo jest úplně poraženo. //
Soudruzi rudoarmějci, rudí námořníci, seržanti, //
staršinové, důstojníci armády a loďstva, generá- //
lové, admirálové a maršálové, blahopřeji vám k //
vítěznému skončení Veliké vlastenecké války. //
Na oslavu úplného vítězství nad Německem //
dnes 9. května, v den vítězství, o 22. hodině vzdá //
Moskva, hlavní město naší vlasti, jménem vlasti //
pozdravný hold statečným vojskům Rudé armády, //
lodím a jednotkám válečného námořního loď - //
stva, které vydobyly tohoto skvělého vítězství, //
třiceti dělostřeleckými salvami z tisíce děl. //
Věčná sláva hrdinům padlým v bojích za svobo- //
du a nezávislost naší vlasti! Ať žije vítězná //
Rudá armáda a válečné námořní loďstvo ! //
Nejvyšší velitel //
maršál Sovětského svazu //
J. Stalin //
9. května 1945 //
Na paměť vítězství sovětských vojsk nad fašismem //
postavilo v roce 1955 město Brno. //

Na zadní desce:
Z rozkazu //
nejvyššího velitele //
veliteli vojsk 2. ukrajinského frontu maršálu //
Sovětského svazu Malinovskému a náčelníkovi //
štábu fronty generálplukovníku Zacharovovi. //
Vojska 2. ukrajinské fronty, pokračujíce v ná- //
stupu dnes 26. dubna doved- //
ným obchvatným //
manévrem a čelným útokem zmocnila se vel- //
kého průmyslového střediska Československa, //
města Brna, důležité železniční křižovatky //
a silného opěrného bodu německé obrany. //
Na počest vítězství buďtež jednotky, které //
nejvíce vynikly za dobytí města Brna //
navrženy k vyznamenání řády. Dnes 26. dubna //
ve 22 hodin hlavní město naší vlasti Moskva //
vypálí jménem vlasti na počest skvělých  //
vojsk 2. ukrajinské fronty, zmocnivších //
se města Brna, 20 salv z 224 děl. //
Za skvělé bojové činy vyslovuji díky vámi ve- //
denému vojsku, které se zúčastnilo bojů za //
osvobození Brna. //
Věčná sláva hrdinům padlým v bojích //
za svobodu a nezávislost naší vlasti ! //
Smrt německým okupantům ! //
Nejvyšší velitel //
maršál Sovětského svazu //
J.  Stalin //
26. dubna 1945, číslo 345 //


obrazy


městská část

významné osoby

Bohuslav Fuchs
spoluautor pomníku Antonín Kurial
autor soklu pomníku Vincenc Makovský
spoluautor pomníku


události

7. 5. 2015
Nové vandalské posprejování pomníku rudoarmějce v Brně 5. 12. 2013
Slavnostní otevření nově revitalizovaného Parku na Kolišti 17. 7. 2013
Návrat zrestaurované sochy Rudoarmějce na Moravské náměstí 11. 10. 2012
Odstranění sochy Rudoarmějce z důvodu rekonstrukce parku 26. 4. 2010
Vernisáž výstavy Nápisy na pomník
další události (4)...


stavby

Koliště
Koliště


související odkazy


Menš, FlAktualizováno: 27. 02. 2022