J. Chaloupka


Chaloupkova 7/02

Josef Chaloupka (1898–1930) - básník, publicista; Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky


katastr

Královo Polepopis

plexisklo s podobiznou a názvy děl básníka


poznámka

Původní pamětní deska byla umístěna vpravo od vchodu do budovy Nadační dům básníka Josefa Chaloupky - Podpůrného spolku samostatných slepců (deska měla charakter spíše provizorní, na jižní fasádě domu velmi trpěla povětrnostními vlivy). Odstraněna byla v roce 2011.
Z původního domu byly zachovány dva schody ze schodiště do prvního patra, po kterých s velkou jistotou Josef Chaloupka chodil.

(informace pro naši encyklopedii poskytla RNDr. Hana Bubeníčková, děkujeme)


text

Vzplanutí //
Hlas a mlčení //
Poslední melodie //
Tvůj bližní //
Josef //
Chaloupka //
1898–1930 //objekty

J. Chaloupka
pamětní deska: Chaloupkova 7/01


ulice

městská část


osoby na objektu

LucKubAktualizováno: 14. 06. 2022