pamětní kříž


Malá 3/01

pamětní kříž


katastr

Bohunice


místo

roh ulice Malé a Havelkovy


přemístění

1985 (před faru na ulici Elišky Přemyslovny)


popis

litinový kříž se zlaceným tělem Krista a nápisem INRI umístěný na kamenném soklu; na soklu je bílá deska s nápisem černé barvy


poznámka

dnes kříž stojí před budovou farního úřadu ve Starém Lískovci, kam byl přesunut z důvodu výstavby sídliště


text

I H S //
A J J Á, //
AŽ BUDU NA KŘÍŽ //
POVÝŠEN, //
VŠECKO POTÁHNU //
K SOBĚ //objekty

pamětní kříž
kříž: Elišky Přemyslovny 27/06
místo nynějšího umístění křížeměstská část

PeDroAktualizováno: 27. 06. 2022