Stéla s reliéfy


Rašínova 0/09

kamenná stéla s reliéfní výzdobou


katastr

Brno-město


místo

u schodiště vedoucí do kostnice u kostela sv. Jakuba


umístění

2012popis

pískovcový blok obdélného tvaru, s vytesanými nápisy, jmény a reliéfním vyobrazením


poznámka

Pískovcový blok ohraničující pravou stranu vstupu do podzemí. Na její severní straně je vytesán nápis (modlitba za spásu duše zemřelých, jako výraz úcty k našim předkům). Kromě již zmíněné modlitby je zde vytesáno množství jmen známých brněnských měšťanů a obyvatel, již byli pohřbeni na svatojakubském hřbitově. Jižní strana kamenné zdi nese v celé ploše reliéfy pěti svatých spřízněných s kostelem sv. Jakuba – sv. Mořice, sv. Doroty, sv. Konstantina, sv. Primitiva a sv. Uršuly.
Vstupní kamenný objekt pak doplňuje kovaný kříž od uměleckého kováře Pavla Tasovského jako připomínka někdejšího svatojakubského hřbitova. Kamenná stéla a sedmimetrový kovaný kříž u zdi kostela jsou jedinými nadzemními objekty nově otevřené Kostnice u sv. Jakuba. Obě tato výtvarná díla mají připomenout poslední místo odpočinku mnoha Brňanů pochovaných na svatojakubském hřbitově.


text

REQUIEM AETERNAM DONA EIS, DOMINE //
ET LUX PERPETUA LUCEAT EIS //objekty

kříž
kříž: Rašínova 0/10
společně tvoří celek


ulice

městská část

významné osoby

události

20. 6. 2012
Otevření Kostnice pod kostelem sv. Jakuba v Brně


stavby

Kostel sv. Jakuba
Rašínova
objekt je umístěn v blízkosti kostelaPeDroAktualizováno: 01. 07. 2022