klečící karyatidy


Česká 6/02

čtveřice klečících karyatid zdobících portál paláce Chlumetzkých


katastr

Brno-město


místo

nad vchodem do budovy


umístění

1859popis

postavy klečících žen (karyatid), umístněných vždy po dvojicích po stranách portálu s balkonem; mezi nimi uprostřed je v nadpraží umístěn znak rodu Chlumetzkých


poznámka

Autorství soch není stoprocentně doložené, nicméně na základě formální podobnosti s čtveřicí karyatid zdobících portál JAMU je autorství díla připisováno Josefu Břenkovi. Tuto skutečnost také uvádí kunshistorik Moriz Wilhelm Trapp.


obrazy

objekty

sousoší sv. Anny s dítětem
sochařská realizace: Česká 6/03
autorství je rovněž připisováno J. Břenkovi
Čtyři karyatidy
sochařská realizace: Komenského náměstí 6/05
autorství je rovněž připisováno J. Břenkovi


ulice

městská část

významné osoby

stavby

Nájemný dům s obchody
Česká 6/156-159


prameny, literatura

PeDroAktualizováno: 26. 01. 2023