křížový kámen


Hrázní-Rekreační 0/02

smírčí kříž sekundárně umístěný v opěrné zídce, původně stávající na malém kopečku společně s božími mukami v dnes zatopeném údolí Brněnské přehrady


katastr

Kníničky


místo

poblíž křižovatky ulice Hrázní a Rekreační


umístění

1923


popis

na výšku orientovaný smírčí kámen obdélného tvaru se zaoblenými rohy, zabudovaný do kamenné zídky; na kameni je reliéf rovnoramenného kříže pod jehož pravým břevnem je umístěna sekera; rozměry: 54 cm x 36 cm


památková ochrana

rejst. č. ÚSKP 101078


poznámka

opěrná zídka se smírčím kamenem byla zbudována spolu s pomníkem obětem 1. sv. války v roce 1923, aby oddělila mírné návrší s travnatou terasou před pomníkem od komunikaceobjekty

oběti první světové války
pomník: Hrázní - U Lva 0/01 boží muka
boží muka: Hrázní-Rekreační 0/01městská část


prameny, literatura

Www stránky

"Smírčí kříže"


PeDroAktualizováno: 21. 08. 2023