Hrachovina


Mendlovo náměstí 0/03

bronzová socha odhalená u příležitosti 200. výročí narození G. J. Mendela na nově upravené ploše náměstí před areálem opatství a muzea


katastr

Staré Brno


místo

uprostřed nově zrekostruované části náměstí


umístění

21. 2. 2023, 10.00 hodinpopis

průchozí sochařská realizace se skládá ze čtyř samostatných objektů připomínajících Mendelovy známé pokusy s hrachem; sousoší dominuje centrální část znázorňující 3. Mendelův zákon o nezávislé kombinovatelnosti alel, který je v sochařské realizaci ztvárněn pomocí různě barevných a tvarovaných "plodů" v poměru 9:3:3:1 (9 kulatých žlutých, 3 hranaté žluté, 3 kulaté zelené, 1 hranatá zelená);
specifikace objektu: výška - 530 cm, váha - 8 460 kg, počet dílků - 534


poznámka

Na realizaci celého projektu se podílelo statutární město Brno, Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina a Společně, o.p.s. Samotné umělecké dílo vyšlo na 24,5 milionu korun. Financováno bylo pomocí příspěvku statutárního města Brna a ze zdrojů veřejné sbírky a individuálních dárců. Dílo je unikátní mimo jiné tím, že dovnitř sochy byly vloženy vzorky DNA významných osobností i samotného G. J. Mendela.
městská část

významné osoby

Jaromír Gargulák
autor díla Gregor Mendel
dílo vzniklo u příležitosti 200. výročí jeho narození


události

21. 2. 2023
Odhalení sochy Hrachovina


stavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157


prameny, literatura

PeDroAktualizováno: 24. 02. 2023