dělnické demonstrace


Bílá hora 0/02

pomník dělnických demonstrací vedených Josefem Hybešem


katastr

Židenice


místo

na temeni návrší


umístění

1967


úprava

v roce 2009 restaurovány opěrné zídky u pomníkupopis

kamenná plastika kvádru s kruhovým otvorem a šikmou obdélnou deskou při zemi; hnědá leštěná žula, písmo zasekávané, plastické
výzdoba: reliéfní symbol srpu a kladiva


poznámka

V roce 2010 velmi poničeno „výtvory“ sprejerů. Celé okolí (lavičky, dětské prolézačky) v dezolátním stavu. Brno-Židenice připravuje revitalizaci celého prostoru Bílé hory.
Kameník údajně vytesal na pomník nesprávné datum demonstrace (1869), mělo být 1893.


text

Proletáři všech zemí //
spojte se //
Na těchto místech se v roce 1869 //
scházel brněnský proletariát //
vedený Josefem Hybešem //
aby bojoval za svá práva //

(z boku:)  
Vybudováno ONV IV za pomoci závodů a občanů 1967 //


obrazy

městská část

významné osoby

osoby na objektu


Menš, KalAktualizováno: 09. 11. 2019