Kapistránka


Petrov 0/03

Nazývána též "Kapistránova kazatelna", zabudovaná do vnějšího nároží katedrály na památku františkána a významného kazatele Jana Kapistrána (1385–1456), který zde v průběhu léta 1451 kázal.


katastr

Brno-město


místo

severovýchodní nároží mezi hlavním a bočním vchodem do katedrály


popis

prostá kamenná kazatelna


poznámka

V době brněnských kázání Jana Kapistrána (léto 1451) kazatelna ještě nestála. Byla vystavěna dodatečně, jako připomínka působivosti jeho kázání.ulice

městská část

významné osoby

Jan Kapistrán
postavena na památku jeho kázání


stavby

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
kazatelna umístěna na vnějším nároží chrámu


PeDroAktualizováno: 16. 10. 2023