oběti okupace PřF MU v Brně


Kotlářská 2/01

válka a odboj 1938–1945; oběti 2. světové války 1939–1945 z řad pedagogů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně


katastr

Veveří


místo

areál Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity


umístění

17. 10. 1947, vpravo od vchodu do nádvoří areálu


autor

prováděcí firma

Ing. V. a J. Laušman, kamenoprůmysl (Brno, Vídeňská ulice)


popis

přírodní žulový kámen se vsazenou černou leštěnou deskou s rytým stříbrným česko-latinským nápisem


text

Za válečné bouře v letech //
tisíc devět //
set třicet devět až tisíc //
devět set čtyřicet pět byli //
nelidskou zvůlí nepřátel národu //
vyrváni, svobody a života zbaveni //
profesoři a docenti přírodovědecké //
fakulty Masarykovy university //
Bohuslav Hrudička //
František Koláček //
Vladimír Krist //
Bedřich Pospíšil //
Vojtěch Rosický //
František Říkovský //
Josef Sahánek //
Antonín Šimek //
Skvělostí svého života a svou //
smrtí  zůstavili universitě čest //
a budoucím příklad – Budiž jim //
vděčná a trvalá paměť //

(část psaná latinsky:)
Hostili furore inter annos //
MCMXXXIX – MCMXLV saeviente per //
nefariam oppressorum vim libertate //
vitaque spoliati atque facultati //
rerum naturalium universitatis //
Masarykianae erepti sunt //
professores et viri docti venia //
docendi praediti //
Meteorologus //
Geographus //
Botanicus //
Mathematicus //
Mineralogus //
Geographus //
Physicus //
Chemicus //
Qui cum et vitae et mortis //
suae claritate univesitati //
honorem posteritati  exemplum //
reliquerint piam merentur //
perpetuamque memoriam //objekty

oběti okupace - geografové
pamětní deska: Kotlářská 2/03


ulice

městská část

významné osoby

Vilém Hank
autor pomníku


události

17. 10. 1947
Odhalení pamětní desky umučeným učitelům Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity


související odkazyMenšAktualizováno: 10. 10. 2018