činnost stavebního družstva


Kotlářská 11/01

pamětní deska založení a činnosti Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva důstojnictva v Brně


katastr

Veveří


místo

ve vstupním prostoru vlevo


umístění

16. 10. 1924


popis

obdélná na šířku z tmavého mramoru s rytým zlaceným nápisem


poznámka

Postupně, během roků 1923–1924, postavilo družstvo pět domů na nároží nároží ulice Kounicova, čísla domů 72–80 (po přečíslování dnes čísla 32–40), dále čtyři domy na ulici Kotlářská, čísla domů 11–17, a také vilku v Brně-Černých Polích, Žampachova 9.


text

Obecně prospěšné stavební a bytové //
družstvo důstojnictva v Brně, zaps. spol. s r. o. //
bylo založeno 15. května 1923 a postavilo ku //
zmírnění bytové nouze 5 obytných činžovních //
domů a 3 rodinné domky. //
V Brně dne 16. října 1924. //

Sloupec vlevo:
Představenstvo //
Ředitel: Škpt. Bohumil Lhotský. //
Náměstek řed.: Kpt. Frant. Kaválek. //
Jednatel: Škpt. Frant. Picmaus. //
Účetní: Npr. Jos. Řehák //
Pokladník: Kpt. Havel Vaverka. //
Člen bez funkce: Škpt. Alfred Jungmann. //
Náhradník: Kpt. Vojtěch Kutílek. //

Sloupec vpravo:
Dozorčí rada: //
Předseda: Pplk. Karel Sochor. //
Náměstek před.: Pplk.v.v. Bohumír Hnilica. //
Zapisovatel: Kpt. Frant. Ambrož. //
Členové: Generál v.v. Bedřich Ventour. //
Pplk. Antonín Hejduk. //
Pplk. Bohumír Čtvrtník.//
Náhradník: Pplk: Bruno Kleiner. //

Stavbu prováděl: Stavitel Hubert Svoboda.// Stavební dozor vykonal: Kpt. Antonín Richter. //ulice

městská část

události

16. 10. 1924
Odhalení pamětní desky připomínající ustavení a činnost bytového družstva důstojnictva v Brně 15. 5. 1923
Ustavení bytového družstva důstojnictva


související odkazy

osoby na objektu

Hubert Svoboda
stavitelMenš, AlkaAktualizováno: 10. 09. 2018