Internetová encyklopedie dějin Brna

pamětní deska: oběti nacistické okupace

oběti nacistické okupace


 • Komenského náměstí 2/02


 • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; pedagogové a studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity


 • katastr

  Brno-město

 • místo

  ve foyeru budovy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity


 • umístění

  6. 5. 1950


 • autor

  Rudolf Hlavica

 • prováděcí firma

  Kamenické závody komunálního podniku Lomy a pískovny města Brna

 • popis

  žula šedá leštěná, písmo ryté bílé, bez výzdoby


 • poznámka

  Přípravná komise, v níž byli mj. profesoři Otakar TeyschlAntonín Trýb, oslovila k zhotovení desky nejprve Vincence Makovského, potom Miloše Lamla a Jaroslava Grunta. Žádný z nich však pro zaneprázdnění nabídku nepřijal, teprve akademický sochař Rudolf Hlavica se ujal tohoto úkolu. Podle jeho návrhu byla pamětní deska zhotovena v Kamenických závodech komunálního podniku Lomy a pískovny města Brna (Ing. Laušman) a slavnostně odhalena za účasti pozůstalých 6. 5. 1950 při oslavách 5. výročí osvobození.

  Zřejmě omylem došlo k zapsání na pamětní desku i jméno studenta Josefa Procházky (1913–1940).
  Rozsáhlým průzkumem, který provedla dr. Kalendovská v archivu MU v červnu 2010, (matriky doktorů MU, kde jsou zapsáni i ti, kteří získali titul in memoriam; písemnosti o jmenování doktorů práv, seznamy vysokoškoláků postižených německou okupací, materiály k odhalení pamětních desek na LFPrF, se nepodařilo zjistit, jak se dostal Josef Procházka, MUDr. in memoriam, na pamětní desku na LF, protože nebyl nalezen ani v seznamu doktorů, ani zapsaný v nacionálech LF, nemá zde studijní spis, takže s největší pravděpodobností na LF MU nestudoval. Proto se autorky zápisu v encyklopedii rozhodly ponechat pouze záznam: JUC. Josef Procházka *16. 2. 1913 - † 1. 3. 1940 (někdy se objevuje i datum 27. 2. 1940) a tuto osobu uvést na pamětní desce Veveří 70/02. Jméno Josefa Procházky na pamětní desce na Komenského náměstí č. 2 ponecháváme pouze při citování textu desky.


 • text

  V době pro národ nejtěžší //
  za okupace od roku 1939 do roku 1945 //
  položili svůj život v boji za svobodu //
  na oltář vlasti tito profesoři, //
  docenti, asistenti, zaměstnanci //
  a studenti lékařské fakulty //
  Masarykovy university v Brně //
  Prof. MUDr J. Florian //
  Prof. MUDr K. Hora //
  Prof. MUDr J. Jebavý //
  Prof. MUDr Mir. Křivý //
  Prof. MUDr J. Vignati //
  Doc. MUDr G. Gellner //
  Doc. MUDr V. Skalák //
  Doc. MUDr J. Tomčík //
  asistent MUDr Mir. Svozil //
  asistent MUDr Felix Schwarz //
  asistent MUDr V. Šilhan //
  zřízenec Rudolf Pospíšil //
  bývalí posluchači //
  Dr in mem. Svat. Čech //
  Dr in mem. Dobroslav Fr. Kubíček //
  Dr in mem. Rupert Krupica //
  Dr in mem. Helmut Paskuzs //
  Dr in mem. Mir. Petřek //
  Dr in mem. Jiří Pospíšil //
  Dr in mem. Josef Procházka //
  Dr in mem. Jaroslav Svoboda //
  Dr in mem. Zdeněk Svoboda //
  Dr in mem. Arnošt Špidla //
  Dr in mem. Ladislav Vašek //
  Dr in mem. Kurt Wolf //
  David Schap //
  Felix Schap //
  Karel Schap //
  i ti posluchači, jichž jména //
  se nepodařilo zjistiti //


 • obrazy

  img1942.jpg img1943.jpg img4052.jpg img4592.jpg


 • ulice

  Komenského náměstí


 • významné osoby

  Jaroslav Grunt
  původně byl požádán o zhotovení pamětní desky Rudolf Hlavica
  autor pamětní desky Vincenc Makovský
  původně byl požádán o zhotovení pamětní desky Otakar Teyschl
  člen Přípravné komise pro zhotovení pamětní desky Antonín Trýb
  člen Přípravné komise pro zhotovení pamětní desky


 • události

  6. 5. 1950
  Odhalení pamětní desky obětí okupace LF MU


 • stavby

  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
  Komenského náměstí 2/220


 • související odkazy

  mapa


 • osoby na objektu

  zobrazit


 • prameny, literatura


 • autor

  Menš, Kal


Aktualizováno: 15. 09. 2018

Komenského náměstí 2/02 - pamětní deska obětí 2. světové války 1939-1945 z řad pedagogů, studentů a zaměstnanců Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Foto Jis, září 2005.