oběti nacistické okupace


Komenského náměstí 2/02

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; pedagogové a studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity


katastr

Brno-městoumístění

6. 5. 1950prováděcí firma

Kamenické závody komunálního podniku Lomy a pískovny města Brna


popis

žula šedá leštěná, písmo ryté bílé, bez výzdoby


poznámka

Přípravná komise, v níž byli mj. profesoři Otakar Teyschl a Antonín Trýb, oslovila k zhotovení desky nejprve Vincence Makovského, potom Miloše Lamla a Jaroslava Grunta. Žádný z nich však pro zaneprázdnění nabídku nepřijal, teprve akademický sochař Rudolf Hlavica se ujal tohoto úkolu. Podle jeho návrhu byla pamětní deska zhotovena v Kamenických závodech komunálního podniku Lomy a pískovny města Brna (Ing. Laušman) a slavnostně odhalena za účasti pozůstalých 6. 5. 1950 při oslavách 5. výročí osvobození.

Zřejmě omylem došlo k zapsání na pamětní desku i jméno studenta Josefa Procházky (1913–1940).
Rozsáhlým průzkumem, který provedla dr. Kalendovská v archivu MU v červnu 2010, (matriky doktorů MU, kde jsou zapsáni i ti, kteří získali titul in memoriam; písemnosti o jmenování doktorů práv, seznamy vysokoškoláků postižených německou okupací, materiály k odhalení pamětních desek na LF a PrF, se nepodařilo zjistit, jak se dostal Josef Procházka, MUDr. in memoriam, na pamětní desku na LF, protože nebyl nalezen ani v seznamu doktorů, ani zapsaný v nacionálech LF, nemá zde studijní spis, takže s největší pravděpodobností na LF MU nestudoval. Proto se autorky zápisu v encyklopedii rozhodly ponechat pouze záznam: JUC. Josef Procházka *16. 2. 1913 - † 1. 3. 1940 (někdy se objevuje i datum 27. 2. 1940) a tuto osobu uvést na pamětní desce Veveří 70/02. Jméno Josefa Procházky na pamětní desce na Komenského náměstí č. 2 ponecháváme pouze při citování textu desky.


text

V době pro národ nejtěžší //
za okupace od roku 1939 do roku 1945 //
položili svůj život v boji za svobodu //
na oltář vlasti tito profesoři, //
docenti, asistenti, zaměstnanci //
a studenti lékařské fakulty //
Masarykovy university v Brně //
Prof. MUDr J. Florian //
Prof. MUDr K. Hora //
Prof. MUDr J. Jebavý //
Prof. MUDr Mir. Křivý //
Prof. MUDr J. Vignati //
Doc. MUDr G. Gellner //
Doc. MUDr V. Skalák //
Doc. MUDr J. Tomčík //
asistent MUDr Mir. Svozil //
asistent MUDr Felix Schwarz //
asistent MUDr V. Šilhan //
zřízenec Rudolf Pospíšil //
bývalí posluchači //
Dr in mem. Svat. Čech //
Dr in mem. Dobroslav Fr. Kubíček //
Dr in mem. Rupert Krupica //
Dr in mem. Helmut Paskuzs //
Dr in mem. Mir. Petřek //
Dr in mem. Jiří Pospíšil //
Dr in mem. Josef Procházka //
Dr in mem. Jaroslav Svoboda //
Dr in mem. Zdeněk Svoboda //
Dr in mem. Arnošt Špidla //
Dr in mem. Ladislav Vašek //
Dr in mem. Kurt Wolf //
David Schap //
Felix Schap //
Karel Schap //
i ti posluchači, jichž jména //
se nepodařilo zjistiti //
významné osoby

Jaroslav Grunt
původně byl požádán o zhotovení pamětní desky Rudolf Hlavica
autor pamětní desky Vincenc Makovský
původně byl požádán o zhotovení pamětní desky Otakar Teyschl
člen Přípravné komise pro zhotovení pamětní desky Antonín Trýb
člen Přípravné komise pro zhotovení pamětní desky


události

6. 5. 1950
Odhalení pamětní desky obětí okupace LF MU


stavby

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Komenského náměstí 2/220


související odkazyMenš, KalAktualizováno: 15. 09. 2018