R. Valhubert


Kounicova 14-16/01

Roger Valhubert (1764–1805) - francouzský generál, smrtelně zraněný v bitvě u Slavkova a pohřbený na bývalém Městském hřbitově, který se nacházel v místě dnešního Tyršova sadu


katastr

Brno-město


místo

v Tyršově parku poblíž hlavní cesty


umístění

1969


autor

Miloš Zvěřina


popis

zkosený kvádr z šedé leštěné žuly s černým rytým nápisem dvojjazyčným


text

Hrdinnému generálu //
Rogeru Valhubertovi //
padlému v bitvě u Slavkova //
2. prosince 1805 //
Au brave général //
Roger Valhubert //
tombé dans la bataille //
d´Austerlitz //                          
le 2. décembre 1805 //



ulice

městská část

stavby

související odkazy



Menš



Aktualizováno: 27. 01. 2019