donátoři obřadní síně


Nezamyslova 27/02

pamětní deska donátorů obřadní síně židovského hřbitova v Brně


katastr

Židenice


místo

v obřadní síni vlevo


popis

obdélná na výšku, leštěný zeleně žíhaný mramor, rytá zlacené písmo


text

Na věčnou vzpomínku svým drahým //
přispěli k zřízení úmrtní haly na tomto hřbitově //
Alfred a Alice Blochovi //
na paměť rodičů //
Mořice a Kláry Blochových //
a na paměť sourozenců //
Viktora, Jaquese a Otilie Blochových, //
rodina Hayekova //
na paměť rodičů //
Michala a Julie Hayekových //
a bratra //
Leopolda Hayeka, //
Dr. Filip rytíř z Gomperzů //
na paměť strýce //
Julia rytíře z Gomperzů, //
Josef a Bedřiška Stiassní //
na paměť rodičů //
Rudolfa a Eleonory Stiassných //
a Daniela a Babety Wellerových //objekty

donátoři obřadní síně
pamětní deska: Nezamyslova 27/03
objekty tvoří obsahově celek


ulice

městská část

události

19. 7. 1852
Vydán souhlas k založení Židovského hřbitova v Židenicích


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395


související odkazy

osoby na objektu

zobrazitMenšAktualizováno: 13. 09. 2018