donátoři obřadní síně


Nezamyslova 27/03

pamětní deska donátorů obřadní síně židovského hřbitova v Brně


katastr

Židenice


místo

v obřadní síni vpravo


popis

obdélná na výšku, leštěný zeleně žíhaný mramor, rytá zlacené písmo


text

Na věčnou vzpomínku svým drahým //
přispěli k zřízení hřbitovní haly na tomto hřbitově: //
Karel a Rudolf Auspitzovi //
na paměť dědečka //
Lazara Auspitze, //
ryt. Max, Julius a dvorní rada Teodor Gomperzovi //
na paměť rodičů //
Filipa a Jindřišky Gomperzových, //
Heřman a Hermína Blochová roz. šl. Eisenstädterová //
na paměť rodičů //
Enocha a Marie Zuzany Blochových, //
Julie Epsteinová //
na paměť manžela //
Markuse Epsteina, //
Pavlina Löw–Beerová //
na paměť manžela //
Maxe Löw–Beera, //
Arnoštka Morgensternová //
na paměť manžela //
Bernarda Morgensterna, //
Jana Schnitzlerová //
na paměť manžela //
Samuela a syna Dominika Morgensterna, //
Charlota Pisková //
na paměť manžela //
Jindřicha Pisko, //
Terezie Schwarzová //
na paměť manžela //
Mořice E. Schwarze, //
Teodor a Gustav Redlichovi //
na paměť rodičů //
Mořice a Antonie Redlichových //objekty

donátoři obřadní síně
pamětní deska: Nezamyslova 27/02
objekty tvoří obsahově celek


ulice

městská část

stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395


související odkazy

osoby na objektu

zobrazitMenšAktualizováno: 28. 06. 2019