oběti tří odbojů


Fryčajova - park 0/02

válka a odboj 1914–1919; válka a odboj 1938–1945; protikomunistický odboj 1948–1989, občané Brna-Obřan


katastr

Obřany


místo

v místech bývalého hřbitova


umístění

1993


autor

Věra Janíčková, Vlastimil Břicháček


popis

žulový kříž s bronzovou pamětní deskou, v jejíž horní části je trnová koruna s okovy a na zbylé ploše plastický nápis


poznámka

Pomník byl vybudován v roce 1993 z finančních prostředků rodiny Břicháčkových, Ingerlových a ÚMČ Brno-Malomeřice a Obřany.

Brno-Maloměřice a Obřany v roce 2017 zvažuje možnost, že spolu s Biskupstvím brněnským a Magistrátem města Brna podepíší memorandum o využití parku pro výstavbu domova pokojného stáří. Současný park, kde byl pomník postaven, je v nedůstojném stavu.
V místech býval do roku 1962 hřbitov, pozemek je majetkem církve, která nemá problém se stavbou na místě bývalého hřbitova. Záměr však vyvolal nepříznivou reakci občanů; část nesouhlasí se stavbou na místě, kde byli pohřbíváni jejich předkové, další poukazují na fakt, že by zde našli svůj domov senioři, „/.../ kteří už se jinam než na hřbitov stěhovat nebudou“. Samotné církevní orgány poukazují na skutečnost, že se v Brně stavělo v minulosti i na jiných bývalých hřbitovech. Mohli by sice pozemek prodat zájemcům z řad developerů, ale uvádějí, že „co lepšího lze udělat pro městskou část, než umožnit stavbu domova důchodců na posvěceném místě“.
Pokud by se při výstavbě našly nějaké ostatky, byly by pravděpodobně uloženy do společného místa na pozemku společně s křížem tří odbojů, určené místo by zůstalo jako pietní.


text

....budou-li oni mlčet, //
rozkřičí se kameny... //
Obětem zla a násilí //
v letech nesvobody //
1914–1918 //
1939–1945 //
1948–1989 //ulice

městská část

související odkazy


MenšAktualizováno: 27. 11. 2020