P. Křížkovský


Mendlovo náměstí 1/02

Pavel Křížkovský (1820–1885) - hudební skladatel a pedagog, sbormistr a regenschori, člen starobrněnského kláštera augustiniánů


katastr

Staré Brno


místo

na rohu budovy kláštera proti kostelu


umístění

1965 (?)


autor

Otakar Španiel


prováděcí firma

odlil B. Coiverset, Paříž


popis

obdélná na výšku, bronzová s reliéfní postavou dívky na břehu řeky a plastickým nápisem


poznámka

Signováno dole uprostřed „O. Španiel“, vpravo dole „B. Coiverset Fondeur Paris“. Původně jiné umístění na fasádě v úrovni prvního patra mezi okny do náměstí.


text

Tvůrci //
„Utonulé“ //
svému prvému //
sbormistru P. //
Pavlu //
Křížkovskému //
jenž v tomto //  
domě žil a //
zemřel //
Filharmonický //
spolek Beseda //
brněnská //
městská část

události

15. 5. 1910
Oslavy jubilea Filharmonického spolku Beseda Brněnská a Pavla Křížkovského


stavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157


související odkazy

osoby na objektu


Menš, AlkaAktualizováno: 10. 06. 2021