oběti 1. a 2. světové války


náměstí 3. května 0/02

válka a odboj 1914–1919; oběti války; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace a osvobozovacích bojů; občané Brna-Jehnic


katastr

Jehnice


místo

na náměstí v parčíku


umístění

6. 6. 1920


úprava

1945 (?), 2005, 2011 (rozsáhlá rekonstrukce)


popis

do mohyly vrstvené z přírodních kamenů je vpředu zasazená bílá mramorová deska s kulatým medailonem v horní části s barevnými znaky Čech, Moravy a Slezska; před pomníkem je předsunutá další mramorová deska s rytým černým nápisem


poznámka

Dne 26. 10. 1928 projednala tehdejší obecní rada Jehnic žádost pana Merty, aby mu bylo dovoleno umístit na pomník padlých na vlastní náklady jméno padlého syna Aloise Merty. Obecní rada rozhodla, že se současně na pomník umístí i jméno padlého Františka Němce.
Rozsáhlá rekonstrukce pomníku v roce 2011 byla financována ÚMČ Brno-Jehnice.
Provádějící firma pomník zcela rozebrala, očistila původní kameny a pomník znovu složila na stejném místě, které bylo násypem zvýšeno do úrovně dnešního chodníku a okolí pomníku bylo důstojně upraveno.
Nově byly zhotoveny obě pamětní desky: u obětí první světové války byla jména seřazena abecedně, protože původně se ještě některá jména doplňovala později a abecední pořadí bylo porušeno. U pamětní desky obětí druhé světové války byla jména doplněna o letopočty narození a úmrtí a na základě archivního výzkumu byl doplněn další jehnický občan.

Při rozebírání pomníku byla nalezena skleněná nádoba s archiváliemi, které sem vložili při prvním odhalení pomníku. Bohužel do láhve pronikla vlhkost, která materiály velice poškodila.

Péčí restaurátorského pracoviště Archivu města Brna byly identifikovány tituly dobových novin:
- Česko-slovenský národní hospodář, r. II, č. 22, Brno 4. 6. 1920
- Republikán, r. II, č. 22, Brno 5. 6. 1920
- Občanské noviny, r. II, č. 125, Brno 5. 6. 1920
- Lidové noviny, r. 28, č. 275, Brno 5. 6. 1920 odpoledne.

Do nádoby byly vloženy i mince, rovněž vlhkem silně poškozené, a pamětní spis. Právě tento nejcennější doklad vlhko téměř zničilo, dochovaly se jen zlomky. Péčí Archivu města Brna byly zbytky nalezených písemných dokumentů zafixovány a jsou dnes uloženy na ÚMČ Brno-Jehnice. Mince pocházejí ještě z doby rakousko-uherské monarchie, protože v době odhalení pomníku neměla samostatná ČSR vlastní kovové mince.
Přesto měl nález svůj význam, protože z dat tiskovin usuzujeme, že pomník byl odhalen v neděli 6. června 1920 (datum odhalení pomníku jsme dosud neznali -Menš).


text

Původní text:
Svým milým spoluobčanům ve světové válce //
1914 – 1918 //
za vlast padlým zbudováno na //
věčnou památku vděčnými //
občany jehnickými //
Beránek František //  
Fintes  Jindřich //
Kolařík Josef //
Kotoul Hynek //
Novák František //
Novák Matěj //
Prokeš Josef //
Prušvic Antonín //
Půlkrábek Alois //
Hejtmánek Antonín //
Němec František//
Merta Alois //

K věčné paměti našim spoluobčanům //
V květnu 1945 obětovalo 5 rudoarmějců //
své životy při osvobození obce Jehnice. //
Z místních občanů zahynuli: //
Charvát František //
Prokeš Jar. //
Klepárník Jar. //
Okleštěk Jind. //
Böhm Ant. //
Čest jejich památce ! //


Nový text po rekonstrukci v roce 2011:
Svým milým spoluobčanům ve světové válce //
1914 – 1918 //
za vlast padlým zbudováno //
na věčnou památku vděčnými //
občany jehnickými. //
František  Beránek //  
Jindřich Fintes //
Antonín Hejtmánek //
Josef Kolařík //
Hynek Kotoul  //
Alois Merta //
František Němec //
František Novák //
Matěj Novák //
Josef Prokeš //
Antonín Prušvic //
Alois Prušvic //

K věčné paměti našim spoluobčanům //
V květnu 1945 obětovalo 5 rudoarmějců //
své životy při osvobození obce Jehnice. //
Z místních občanů zahynuli: //
Antonín Böhm
* 1898   † 1945
František Charvát
* 1903   † 1945
Jaroslav Klepárník
* 1895   † 1945
Jan Manuel
* 1900   † 1942
Jindřich Okleštěk
* 1901   † 1945
Jaroslav Prokeš
* 1925   † 1945
Čest jejich památce //


obrazy

objekty

Lípa svobody
památný strom: náměstí 3. května 0/01
objekty spolu ideově souvisejíměstská část

události

11. 11. 2011
Odhalení rekonstruovaného pomníku obětem světových válek


související odkazy

osoby na objektu

zobrazitMenšAktualizováno: 10. 06. 2021