S. Vojcechovskij


Údolní 53/03

Sergej Nikolajevič Vojcechovskij (1883–1951) - armádní generál, ruský legionář, organizátor protinacistického odboje


katastr

Stránice


místo

na budově Vysokého učení technického


umístění

18. 12. 2003


popis

obdélná na šířku, bronzová; v horní části z každé strany lipová ratolest, plastický nápis


poznámka

Po obsazení objektu Zemského vojenského velitelství III. čs. armádního sboru na Kounicově ulici byla nově vytvořená Likvidační skupina, která měla řešit demobilizaci čs. jednotek, přesunuta do objektu na Údolní ulici č. 65. Ten se také stal sídlem štábu vznikajícího moravského vojenského odboje.


text

V této budově  //
působil v letech 1930-1935  //
armádní generál  //
Sergej Vojcechovskij  //
narodil se 29. října 1883 ve Vitebsku po absolvování Carské  //
nikolajevské akademie generálního štábu v Petrohradu bojoval  //
v řadách ruské armády v první světové válce. V roce 1917 byl  //
převeden k československému vojsku na Rusi. Stal se členem  //
prozatímního výkonného výboru legií a členem jeho vojenského  //
kolegia. V roce 1918 se připojil k silám bojujícím s bolševiky a byl  //
vrchním velitelem ruského vojska na Sibiři. V roce 1920 opustil  //
Rusko. V roce 1921 byl přijat do československé armády a od  //
roku 1927 zastával funkci zemského vojenského velitele v Brně.  //
Od roku 1935 byl vojenským velitelem v Praze. Po německé  //
okupaci se podílel na založení "Obrany národa". 12. května 1945  //
byl z Československa odvlečen do Sovětského svazu. Byl vězněn  //
v jednom z největších komunistických koncentračních táborů //
Ozerlag v sibiřském Tajšetu. Zahynul 7. dubna 1951. //
Realizováno společným úsilím Ministerstva obrany ČR, Vojenské akademie v Brně, Statutárního města Brna, Výboru "Oni byli první" a rodiny. Brno 2003 //ulice

městská část

události

18. 12. 2003
Odhalení pamětní desky S. Vojcechovského


související odkazy


MenšAktualizováno: 19. 09. 2018