J. A. Komenský


Kristenova 27/02

Jan Amos Komenský (1592–1670), český pedagog, spisovatel a filozof, člen Jednoty bratrské a pobělohorský exulant


katastr

Komín


místo

ve vstupní chodbě školy


úprava

původní deska nahrazena v blíže neurčené době texty bílé a žluté barvy psanými na hnědém papíře s černobílým portrétem Komenského, vše kryto sklem


popis

deska je dvojdílná, po obou stranách chodby, obdélná na výšku z hnědé leštěné žuly s rytým zlaceným nápisem a barevným portrétem J. A. Komenského, vložena do štukového orámování


poznámka

současná podoba je zřejmě nepříliš kvalitní náhradou za zničenou (?) desku


text

Jan Amos Komenský //
Narodil se 28. března 1592. //
Zemřel 15. listopadu 1670 //
a je pochován v Naaardenu. //
Je třeba, aby všechny národy //
usilovaly o společné dobro, //
aby hledaly mír, pravdu a roz- //
sévaly lásku k bližnímu. //
„Porada o nápravě věcí lidských“ //
Neříkej, že vykonáš, ale ko- //
nej ! Nehonos se, že jsi vyko- //
nal, nýbrž dej věci vykonané //
ze sebe mluviti! //
„Didaktika veliká“ //
Který větší a lepší dar mů- //
žeme přinésti obci, než když //
učíme a vzděláváme mládež ? //
„Didaktika veliká“ //


ulice

městská část

související odkazy


MenšAktualizováno: 10. 06. 2021