Morový sloup


náměstí Svobody 0/06

raně barokní morový sloup vztyčen v roce 1679 na místě starého mariánského sloupu


katastr

Brno-město


místo

mezi ústím ulic Rašínovy a České


umístění

1679


autor

Jan Křtitel Erna a další


popis

morový sloup má balustrové zábradlí, stojí na hranolovém podstavci s grottou, v níž je ležící socha sv. Rozálie; uprostřed na soklu s kartušemi je sloup s hlavicí, na němž stojí Madona s dítětem


památková ochrana

rejst. č. ÚSKP 30405/7-221


poznámka

Na výstavbě sloupu se podílelo více autorů:
- Jan Křtitel Erna (zednické práce)
- Bartoloměj Rabensteiner (kamenické práce)
- Ondřej Brandt (kamenické práce)
- Bernard Höger (kamenické práce)
- Jakub Conenall (korintská hlavice sloupu)
- Ferdinand Pfaundler (reliéfní dekorace podstamentu, sochy Panny Marie a sv. Rosalie)
- Baltasar Frobel (sochy sv. Karla Boromejského a Františka Xaverského, spolupráce na soše sv. Rocha)
- Jan Kašpar Pröbstl (kartuše na podstavci sloupu, socha sv. Šebestiána, spolupráce na soše sv. Rocha)
významné osoby

Jan Křtitel Erna
jeden z autorů Ferdinand Kellner
podílel se na jeho restaurování


události

12. 11. 2010
Kampaň Brno proti cukrovce 18. 10. 2006
Slavnostní otevření zrekonstruovaného náměstí Svobody 27. 5. 2006
Odstranění mariánské sochy z barokního morového sloupu 2. 5. 2006
Slavnostní zahájení rekonstrukce náměstí Svobodyprameny, literatura

JsAktualizováno: 30. 01. 2023