Internetová encyklopedie dějin Brna

sochařská realizace: Morový sloup

Morový sloup


 • náměstí Svobody 0/06


 • raně barokní morový sloup vztyčen v roce 1679 na místě starého mariánského sloupu


 • katastr

  Brno-město

 • místo

  mezi ústím ulic Rašínovy a České


 • umístění

  1679


 • autor

  Jan Křtitel Erna

 • popis

  morový sloup má balustrové zábradlí, stojí na hranolovém podstavci s grottou, v níž je ležící socha sv. Rozálie; uprostřed na soklu s kartušemi je sloup s hlavicí, na němž stojí Madona s dítětem


 • poznámka

  Kamenické práce Bartoloměj Rabensteiner, Ondřej Brandt a B. Höger.
  Sochařské práce: Ferdinand Pflaundler z Imstu (socha Panny Marie pro ústřední sloup a sv. Rosalie v grottě).
  Další plastiky světců vzývaných v dobách morových epidemií: sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Karla Boromejského a sv. Františka Xaverského jsou dílem Baltazara Frobela a Jana Kašpara Pröbstla a stojí na rozích podstavce pomníku.


 • obrazy

  img6385.jpg img6386.jpg img0475.jpg img6342.jpg img6343.jpg img6344.jpg


 • ulice

  náměstí Svobody


 • události

  12. 11. 2010
  Kampaň Brno proti cukrovce 18. 10. 2006
  Slavnostní otevření zrekonstruovaného náměstí Svobody 27. 5. 2006
  Odstranění mariánské sochy z barokního morového sloupu 2. 5. 2006
  Slavnostní zahájení rekonstrukce náměstí Svobody


 • související odkazy

  mapa


 • prameny, literatura


 • autor

  Js


Aktualizováno: 22. 11. 2019

Náměstí Svobody 0/06 - Morový sloup. Foto Jis, červen 2007.