Morový sloup


náměstí Svobody 0/06

raně barokní morový sloup vztyčen v roce 1679 na místě starého mariánského sloupu


katastr

Brno-město


místo

mezi ústím ulic Rašínovy a České


umístění

1679


autor

Jan Křtitel Erna


popis

morový sloup má balustrové zábradlí, stojí na hranolovém podstavci s grottou, v níž je ležící socha sv. Rozálie; uprostřed na soklu s kartušemi je sloup s hlavicí, na němž stojí Madona s dítětem


poznámka

Kamenické práce Bartoloměj Rabensteiner, Ondřej Brandt a B. Höger.
Sochařské práce: Ferdinand Pflaundler z Imstu (socha Panny Marie pro ústřední sloup a sv. Rosalie v grottě).
Další plastiky světců vzývaných v dobách morových epidemií: sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Karla Boromejského a sv. Františka Xaverského jsou dílem Baltazara Frobela a Jana Kašpara Pröbstla a stojí na rozích podstavce pomníku.
události

12. 11. 2010
Kampaň Brno proti cukrovce 18. 10. 2006
Slavnostní otevření zrekonstruovaného náměstí Svobody 27. 5. 2006
Odstranění mariánské sochy z barokního morového sloupu 2. 5. 2006
Slavnostní zahájení rekonstrukce náměstí Svobody


související odkazy

prameny, literatura

JsAktualizováno: 22. 11. 2019