císař Josef II.


Moravské náměstí 0/01

císař Josef II (1741–1780), udělující lidu svobody (zrušení nevolnictví a toleranční patent)


viz pomník: Húskova 2/02


katastr

Brno-město


místo

v parku před Německým domem


umístění

16. 10. 1892


odstranění

28. 9. 1919 z parku a ukrytí do areálu starých jatek na Masné


přemístění

1988 do parku Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích, Húskova 2


autor

Antonín Břenek, odlití Turbains Söhne Wien


popis

Na okrouhlém, široce založeném a zdobně stupňovitém podstavci, při jehož patě sedí dvě bronzové sochy alegoricky ztvárňující Obchod a Toleranci, je architektonický nástavec, na němž je umístěna bronzová socha císaře Josefa II. v nadživotní velikosti s mírně nakročenou levou nohou, svitkem v levé ruce a mírně zdviženou pravou rukou.
Na čelní straně nástavce je bronzová deska s plastickým nápisem: Kaiser Josef II., die Deutschen Mährens 1892. Reliéf na zadní straně podesty zobrazoval známou scénu z roku 1769 - císaře Josefa II. orajícího u obce Slavíkovice na Rousínovsku.


poznámka

Pomník byl odhalen v roce 1892 v parku náměstí před tehdejším Německým domem. Dne 28. 9. 1919 násilně stržen, rozebrán, jeho kamenné prvky (mramor, pískovec, žula) byly v roce 1934 prodány a získaná částka 10 463,05 Kč byla převedena ve prospěch Chudinského fondu.

Sama poškozená socha byla uložena v areálu starých jatek na Křenové ulici, sochy Obchodu a Tolerance z úpatí pomníku byly později přemístěny (do roku 2003) do Denisových sadů. Dnes jsou sochy po rekonstrukci parku umístěny v Lužánkách.
Socha císaře Josefa II. byla nalezena při stavebních pracích v roce 1947 zakopaná v areálu jatek, přemístěna z podnětu sochaře Vincence Makovského do zahrady fakulty architektury VUT v Brně, Rybářská ulice, v roce 1967 nabídnuta sochařem Milošem Axmanem Technickému muzeu v Brně, které ji však pro nedostatek místa nemohlo přijmout.
Až poté, při rekonstrukci Psychiatrické nemocnice v Brně-Černovicích, byla socha z podnětu hlavního architekta Ústavu národního zdraví Ing. arch. Karla Volavého umístěna v roce 1988 na důstojné místo v parku léčebny, která ji na vlastní náklady opravila. Socha císaře Josefa II. tam právem patří, protože císař Josef II., jako osvícený panovník, byl mezi prvními v Evropě, který zakázal týrat duševně nemocné pověrčivým nesmyslným tzv. vyháněním ďábla a nařídil odbornou lékařskou péči o ně.


ROK 2018
(anketa o možném přesunu sochy na Dominikánské náměstí - https://1url.cz/EML2g)
Mezi návrhy budoucí podoby tohoto náměstí se objevuje i umístění (přesun) sochy císaře Josefa II. z areálu Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích. Na první pohled možná zajímavý nápad, nicméně umístění této krásné sochy v tamním areálu v Húskově ulici má své opodstatnění.
Byl to právě císař Josef II., který jako jeden z prvních vladařů evropských, zakázal týrat mučením osoby, jež byly psychicky nemocné, tzv. vyháněním ďábla, a nařídil jejich nemocniční ošetřování!
Obě krásné sochy Tolerance a Obchod (https://1url.cz/vt7V3), které zdobily původní sousoší na Moravském náměstí, jsou nyní umístěny v parku Lužánky. I toto umístění má svůj důvod - starou jezuitskou zahradu, jež se v místech současného parku nacházela, císař Josef II. (po zrušení jezuitského řádu v našich zemích už Marií Terezií) věnoval městu Brnu a město tak získalo - jako vůbec první město u nás - svůj městský park na lužné louce Ponavy, tedy naše Lužánky.

Umístění sochy císaře Josefa II. je trošku problematické z níže uvedených důvodů:
Byl to totiž právě císař Josef II., kdo v roce 1784 rozhodl, aby klášter dominikánů, kteří v Brně žili a působili u kaple (později kostela) sv. Michala od 13. století, byl zrušen, jejich knihovnu a cenné věci kláštera měla zabavit jím ustanovená komise a řádoví bratři pak 24. 2. 1785 museli z Brna odejít.
Císař chtěl v uvolněných budovách kláštera (včetně cenné Křížové chodby a refektáře) zřídit velké vojenské skladiště, čemuž zabránili sami Brňané a dosáhli toho, že v roce 1786 byl tento jeho příkaz zrušen a do oněch budov se přemístil z Olomouce bohoslovecký seminář (6 profesorů a 60 bohoslovců), v roce 1905 pak i redemptoristé.
Kdyby se měl pomník přesunout na náměstí ve své původní podobě (jinak by to ostatně ani nemělo být !), musel mít na svém podstavci i - dnes asi trošku problematický tehdy dobový nápis - s věnováním německými Moravany z roku 1892: "Kaiser Josef II. Die deutschen Mährens 1892".(!)
Další otázkou je i to, jak by toto sousoší narušilo pohled na čisté průčelí Nové radnice.
Možná by spíše stálo za úvahu umístit na náměstí kašnu s reliéfem ryb, připomínajících jeden ze starých názvů tohoto náměstí - Rybný trh.


text

Kaiser Josef II., die Deutschen Mährens 1892objekty

císař Josef II.
pomník: Húskova 2/02 sochy Tolerance a Obchod z pomníku císaře Josefa II.
pomník: Lidická x Lužánky 0/08městská část

významné osoby

Antonín Břenek
autor pomníku


stavby

Psychiatrická léčebna
Húskova 2/1123
současné umístění (jen socha císaře)
park na Moravském náměstí
Moravské náměstí
původní umístění
Menš, AlkaAktualizováno: 18. 05. 2019