T. G. Masaryk


Komenského náměstí 6/02

Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) - filozof, politik a státník, zakladatel Československé republiky a její první prezident


katastr

Brno-město


místo

na zkoseném nároží vpravo od vchodu do budovy Hudební fakulty JAMU


existence

pamětní deska již neexistuje


umístění

1925


odstranění

1940


autor

Rudolf Březa


popis

Na zkoseném nároží budovy na žulovém podkladu obdélná deska na výšku z bronzu s portrétní bustou a vavřínovou a lipovou ratolestí. Pod ní další deska obdélná na šířku, bronzová, s plastickým nápisem česky, německy a francouzsky.


poznámka

Protože se u desky konávaly v letech 1939–1940 protinacistické demonstrace, byla v noci z 28. na 29. 5. 1940 odstraněna a dnes je nezvěstná.


text

Na paměť //
brněnských studií pana presidenta republiky //
T. G. Masaryka //
v letech 1865–1869 zasazena byla tato deska //
dne 28. října 1925. //

Zur Errinerung an die Studien //
des Herrn Praesidenten der Republik //
T. G. Masaryk //
in Bruenn in den Jahren 1865–1869 //
wurde diese Tafel am 28. Oktober 1925 eingesetzt. //

M. T. G. Masaryk //
Presidént de la République Tchécoslovaque //
a fait ses Études secondaires //
dans cet Établissement au cours des Annés 1865–1869 //
inauguré le 28 Octobre 1925. //
městská část

stavby

Hudební fakulta (JAMU)
Komenského náměstí 6/609


související odkazy

osoby na objektu


JisAktualizováno: 14. 09. 2018