Internetová encyklopedie dějin Brna

pamětní deska: němečtí a rakouští exiloví spisovatelé, publicisté a politici

němečtí a rakouští exiloví spisovatelé, publicisté a politici


 • Moravské náměstí 3/01


 • němečtí a rakouští emigranti, jimž Brno v letech 1933–1939 poskytlo azyl před nastupujícím nacismem


 • katastr

  Brno-město

 • místo

  budova kina Scala, ve vstupní hale vpravo


 • umístění

  23. 6. 1993


 • popis

  obdélná na šířku, bronzová, s vystupujícím středním pruhem a plastickým nápisem


 • poznámka

  o osazení pamětní desky se zasloužila Dora Müllerová, zakladatelka Německého kulturního sdružení - Region Brno (1991)


 • text

  Zde v budově DOPZ a v kavárně Biber (dům byl zničen při náletu ) //
  se scházeli umělci, spisovatelé, publicisté a politikové //
  z Německa a Rakouska, kteří žili v letech 1933–1939 v brněnském exilu. //

  Hier, im später durch Bomben zerstörten DOPZ-Gebäude und im Café Biber, //
  war der kulturelle Treffpunkt der Künstler, Schriftsteller, Publizisten und Politiker //
  aus Deutschland und Österreich, die in den Jahren 1933–1939 in Brünn im Exil lebten. //

  Otto Bauer // Julius Deutsch // Oskar Maria Graf // Thomas Theodor Heine // Waldemar von Knöringen // Ilse Kulczar // Friedrich Nagel // Rolf Reventlow // Else Rüthel - Schaber // Will Schaber // Will Schaber // Josef Luitpold Stern // Richard Teclaw // Paula Wallisch // N.N. //

  Desku věnují // Die Tafel widmen // Seligerova obec . Společenství sudetoněmeckých sociálních demokratů // město Vídeň // město Kassel // Německé kulturní sdružení region Brno z.s. // Die Seligergemeinde // Gemeinschaft Sudetendeutscher Sozialdemokraten // die Stadt Wien // die Stadt Kassel // der Deutsche Kulturverband Region Brünn e.V. //


 • obrazy

  img12022.jpg img12023.jpg img12021.jpg


 • ulice

  Moravské náměstí


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Dora (Theodora) Müllerová
  zasloužila se o zřízení pamětní desky


 • události

  2. 4. 2013
  Přednáška Němečtí antifašisté v českých zemích 1938-1948 23. 6. 1993
  Odhalení pamětní desky německých a rakouských spisovatelů


 • stavby

  Kino Scala
  Moravské náměstí 3/127


 • související odkazy

  mapa


 • osoby na objektu

  zobrazit


 • prameny, literatura


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 23. 04. 2019

Moravské náměstí 3/01 - pamětní deska věnovaná německým a rakouským emigrantům, jimž Brno v letech 1933-1939 poskytlo azyl před nastupujícím nacismem. Foto Silvie Doleželová, březen 2011. Archiv www.encyklopedie.brna.cz.