němečtí a rakouští exiloví spisovatelé, publicisté a politici


Moravské náměstí 3/01

němečtí a rakouští emigranti, jimž Brno v letech 1933–1939 poskytlo azyl před nastupujícím nacismem


katastr

Brno-město


místo

budova kina Scala, ve vstupní hale vpravo


umístění

23. 6. 1993


popis

obdélná na šířku, bronzová, s vystupujícím středním pruhem a plastickým nápisem


poznámka

o osazení pamětní desky se zasloužila Dora Müllerová, zakladatelka Německého kulturního sdružení - Region Brno (1991)


text

Zde v budově DOPZ a v kavárně Biber (dům byl zničen při náletu ) //
se scházeli umělci, spisovatelé, publicisté a politikové //
z Německa a Rakouska, kteří žili v letech 1933–1939 v brněnském exilu. //

Hier, im später durch Bomben zerstörten DOPZ-Gebäude und im Café Biber, //
war der kulturelle Treffpunkt der Künstler, Schriftsteller, Publizisten und Politiker //
aus Deutschland und Österreich, die in den Jahren 1933–1939 in Brünn im Exil lebten. //

Otto Bauer // Julius Deutsch // Oskar Maria Graf // Thomas Theodor Heine // Waldemar von Knöringen // Ilse Kulczar // Friedrich Nagel // Rolf Reventlow // Else Rüthel - Schaber // Will Schaber // Will Schaber // Josef Luitpold Stern // Richard Teclaw // Paula Wallisch // N.N. //

Desku věnují // Die Tafel widmen // Seligerova obec . Společenství sudetoněmeckých sociálních demokratů // město Vídeň // město Kassel // Německé kulturní sdružení region Brno z.s. // Die Seligergemeinde // Gemeinschaft Sudetendeutscher Sozialdemokraten // die Stadt Wien // die Stadt Kassel // der Deutsche Kulturverband Region Brünn e.V. //
městská část

významné osoby

Dora (Theodora) Müllerová
zasloužila se o zřízení pamětní desky


události

2. 4. 2013
Přednáška Němečtí antifašisté v českých zemích 1938-1948 23. 6. 1993
Odhalení pamětní desky německých a rakouských spisovatelů


stavby

Kino Scala
Moravské náměstí 3/127


související odkazyJisAktualizováno: 23. 04. 2019