pamětní deska rakouských císařů


Orlí 7/02

pamětní deska tří císařů: Josefa II. (1741–1790), Leopolda II. (1747–1792) a Františka II. (1768–1835)


katastr

Brno-město


místo

původně nad hlavním vchodem


umístění

1792


přemístění

ve dvoře nad vjezdempopis

Pamětní deska má tvar supraporty trojúhelníkové s figurální a ornamentální výzdobou kolem oválného pískovcového medailonu s portrétním reliéfem a opisem. V dolní části jsou dvě řady bronzového plastického nápisu.


poznámka

Supraporta zdobila původně hlavní vchod hostince U černého orla v místech dnešního domu, kde se jmenovaní císaři ubytovávali.
Při přestavbě domu přenesena do dvorního traktu.


text

Leopoldus II. Rom. Imp. semper Aug. //
Ioseph II. dem einzigen, Leopold II. dem unvergeslichen, Franz II. dem //
geliebten über die beglückte Einkehr in dieses Gasthaus geweihet 1792 //


objekty

Orlice
reliéf: Orlí 7/05
původně společně součástí supraporty


ulice

městská část

významné osoby

události

18. 6. 2018
Přemístění starého domovního znamení orlice ze dvora zpět na průčelí domu


související odkazy


JisAktualizováno: 09. 08. 2022