historický kříž


Klimešova 0/07

Kříž postavený v roce 1881 nákladem manželů Kremličkových z Jehnic, kteří v lokalitě pod „Kopečkem“ vlastnili pozemek. Kříž pak věnovali obci.


katastr

Ořešín


místo

původně v lokalitě "Pod kopečkem"


umístění

1881


přemístění

?, Klimešova


popis

kříž z pískovce načervenalé barvy, písmo ryté zlacené
výzdoba: tělo Krista, pod ním Matka Boží, vše plastické zlacené, nad textem kalich rytý, původně též zlacený


poznámka

Text zapsán tak, jak je uveden na kříži (-Menš). Ve sborníku „Ořešín 1275 - 2005“ je text takto:
„Ke cti a slávě Boží //
z nákladů //
manželů //
Tomáše a Anni //
Kremlička //
1881 //


text

Ke cti a slávě Boží //
z nákladu //
manželu //
Tomaše a Anni //
Kremlička //
1881. //objekty

pamětní deska k historii kříže
pamětní deska: Klimešova 0/08
objekty tvoří celek


ulice

městská část

související odkazy

osoby na objektu

Tomáš Kremlička
donátor kříže spolu s manželkou Anna Kremličková
donátorka kříže spolu s manželem


prameny, literatura

MenšAktualizováno: 15. 12. 2019