obnovení hřbitova v Brně-Komíně


Absolonova 0/01

pamětní deska připomíná historii obnovy komínského hřbitova


katastr

Komín


místo

při hlavní příchozí cestě na hřbitov


umístění

1. 10. 1999


popis

Obdélná na šířku, černá leštěná žula, písmo ryté zlacené. Před deskou je umístěn sokl; deska je položená na zemi, kam lidé kladou květiny a svíčky.


poznámka

Původní komínský hřbitov se rozkládal kolem kostela sv. Vavřince. Na toto místo byl hřbitov přemístěn v roce 1820 a pohřbíváni sem byli farníci z Komína, Žabovřesk a Jundrova.
V rámci „centralizace“ brněnských hřbitovů, došlo k postupné likvidaci hřbitova v Brně-Komíně, který byl zcela funkční a měl i možnost rozšiřování.
Proces probíhal postupně: k 1. 1. 1973 zde bylo ukončeno pohřbívání, oficiálně bylo pohřebiště zrušeno k 31. 12. 1983. Fyzicky bylo likvidováno na konci roku 1987 a přeměněno v park. Tehdy byl přenesen i původní pomník obětí okupace do parku před .
Likvidace hřbitova nebyla zcela dokončena, zůstala zachována část ohradní zdi. Skutečný stav popsal ing. Zdeněk Šanca, předseda Společnosti pro obnovu hřbitova v Brně-Komíně: „Zbyla z toho zarostlá a zanedbaná louka mezi polorozpadlými zdmi z „mizejících“ cihel, které si někteří podnikaví spoluobčané postupně rozebírali.“


text

Komínský hřbitov byl založen v r. 1820. //
Násilně byl uzavřen v r. 1973. //
Úsilím „Společnosti pro obnovu hřbitova v Komíně“ //
a za přispění občanů a městských částí //
Brna - Komína, Jundrova, Žabovřesk a Bystrce //
byl ke dni 1.10.1999 hřbitov v Komíně znovu obnoven. //
V Brně - Komíně 1.10.1999 //objekty

oběti první a druhé světové války
pomník: Pastviny 70/01
pomník z původního hřbitova na toto místo přenesen po roce 1983


městská část

významné osoby

Ignác Houška
měl velkou zásluhu na obnovení hřbitova v Brně-Komíně


události

1. 10. 1999
Obnovení hřbitova v Brně-Komíně
deska připomíná historii zničení a znovuobnovení hřbitova
31. 12. 1983
Oficiální zrušení hřbitova v Brně-Komíně
deska připomíná historii zničenía znovuobnovení hřbitova
1. 1. 1973
Ukončení pohřbívání na původním hřbitově v Brně-Komíně
deska připomíná historii likvidace a znovuobnovení hřbitova


stavby

související odkazy

prameny, literatura

MenšAktualizováno: 27. 01. 2019