Lípa svobody


náměstí 3. května 0/01

členové TJ Sokol Jehnice zasadili na místní návsi „Lípu svobody“ a dali podnět ke zbudování pomníku obětem první světové války


katastr

Jehnice


místo

na náměstí v parčíku


existence

památný strom již neexistuje


umístění

duben 1919


odstranění

asi v 50. letech 20. století


poznámka

Již 30. října 1918 uveřejnily pražské „Národní listy“ výzvu českým okrašlovacím spolkům, kterou citujeme v plném znění:
„Na oslavu svobody a na památku padlých. K trvalé památce dnů českého vzkříšení ze trudů třistaletého útisku sázejte na význačná místa krajinná „Lípy svobody“. Kde by pozdní podzim toho nedovolil, stanovte již nyní nejvhodnější body. Přimějte správy svých obcí, aby památníky padlých za této světové války byly vždy zvýšením půvabu domoviny. Nemůžete-li, chudí, svěřiti jejich vytvoření skutečnému umělci, vzpomeňte, že není přirozenějšího uctění drahé památky, než korunou stromu, v jehož větvích ptáci šveholí. Chraňte všechny památky svého kraje, ať dějinné, ať přírodní, neboť na vás jest, abyste v první řadě stáli na stráži zděděných krás vlasti své. Budete-li potřebovati porady, obraťte se na Svaz pro okrašlování a ochranu domoviny v Praze I, Malé nám. 459.“

Většina těchto lip byla sázena skutečně až v jarních měsících roku 1919, mezi tím se k výzvě připojily další spolky a organizace, velkou iniciativu vyvinul zvláště Sokol.
V Jehnicích původní „Lípu svobody“ doplnil ještě druhý strom, vysázený při odhalení pomníku padlých v první světové válce 6. 6. 1920, později byly v okolí vysázeny další lípy.
Podle dochovaných dobových fotografií se podařilo upřesnit pokácení „Lípy svobody“. Stalo se tak asi ve druhé polovině padesátých let minulého století, kdy zřejmě vzrostlý strom narušoval svými kořeny oplocení s betonovou podezdívkou, které bylo zbudováno v roce 1937.


text

případný text neznáme


objekty

oběti 1. a 2. světové války
pomník: náměstí 3. května 0/02
objekty spolu ideově souvisejíměstská část

události

23. 10. 2018
Zasazení pamětního stromu ke 100. výročí vzniku Československa


související odkazy

prameny, literatura

MenšAktualizováno: 23. 10. 2018