dub


lokalita U dubu

dub, podle něhož nese název celá lokalita


katastr

Ořešín


místo

polní cesta spojující Ořešín s Útěchovem


existence

památný strom již neexistuje


odstranění

1958


popis

Lokalita U dubu se nachází nad vesnicí při polní cestě spojující Ořešín s Útěchovem v místě, kde končí prudké stoupání cesty do Příhona. Zde stával mohutný rozsochatý dub. Zůstal zde jako památný strom ze zbytku původního dubového lesa. Na mapě stabilního katastru z roku 1826 je zbytek tohoto lesa ještě zakreslen. Při jeho vymýcení byl ponechán statný strom na památku.

V roce 1954 při letní bouři uhodil do dubu blesk a z části kmene oloupal kůru. Od té doby strom postupně odumíral. Torzo zde zůstalo až do roku 1958.


poznámka

Dub se stal významnou dominantou a časem byl na strom umístěn mariánský obrázek. Rozměry stromu byly úctyhodné - v obvodu měl kmen 3,5 m.

Později zde byl vysazen nový dub, který byl však nešetrným zásahem při obdělávání polí vyvrácen.
Až v roce 2003 vysadili občané z podnětu Brno-Ořešín 4 nové stromy dubu letního (Quercus robur L.)městská část

prameny, literaturaAktualizováno: 19. 01. 2016