Sedící dívka


Výstaviště 1/01

sedící nahá dívka na lavičce jako symbol mládí a krásy


katastr

Pisárky


místo

před výstavními pavilony vpravo od vstupu do areálu Brněnského výstaviště


umístění

1928


autor

C. Zatloukal


popis

Na kamenném podstavci je umístěna bronzová socha nahé dívky, která sedí na lavičce. V levé ruce drží kytici klasů a makovic, na hlavě má věnec z květů a klasů.
Na okraji bronzového podstavce sochy vpravo dole je signatura: „C. Zatloukal // 1927//“.


poznámka

Plastika je umístěna před vstupem do sídla btv, vpravo od vchodu. Původně zde byly v rámci Výstavy soudobé kultury v Československu Pavilon Umprum, architekt Pavel Janák, 1928, a Pavilon AVU, architekt Josef Gočár, 1928. Datum v signatuře plastiky odkazuje na rok vytvoření díla.


text

objekt neobsahuje text
městská část

stavby

Brněnské výstaviště
Výstaviště 1/405


související odkazy

MenšAktualizováno: 23. 03. 2022