Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Podhajský

  armádní generál Alois Podhajský


  • * 18.2.1864 Blatná – † 24.12.1946 Praha


  • voják z povolání; válka a odboj 1914–1919; účastník domácího odboje; 2. zemský vojenský velitel na Moravě a ve Slezsku (12. 12. 1918 – 10. 5. 1927)


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Bystrov uvádí, že po druhé světové válce za to, že v době okupace požádal o čestnou penzi, vyplácenou Němci za účast v bojích v rakouské armádě za 1. světové války, byl Národním soudem odsouzen ke ztrátě všech práv a vyznamenání a k degradaci.


  • bydliště

   Blatná čp. 211 (rodný dům),
   Brno,
   Praha, Valdštejnské náměstí 2


  • vzdělání

   dvě třídy státní reálky v Těšíně (1876–1878),
   Válečná škola ve Vídni (1890–1892)

  • vyznamenání a pocty

   Vojenský záslužný kříž v uznání výtečné služby (12. 8. 1908),
   Rytířský kříž Leopoldova řádu s válečnou dekorací (14. 10. 1914),
   Velkokříž Italské koruny (Grand Ufficiale del Ordine della Corona d´Italia (26. 7. 1921),
   Komandérský kříž Čestné legie (15. 5. 1923 převzal z rukou maršála Foche),
   Velkokříž Rumunské hvězdy (Steana Romaniei Mare Ofiter)


  • zaměstnání

   voják z povolání,
   posledně generální inspektor branné moci (odchod do výslužby v roce 1933)

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • hrob

   Praha, hřbitov Na Malvazinkách


  • poznámky

   Po studiu na reálce v Těšíně pracoval v letech 1878–1880 jako pomocný úředník Košicko-Bohumínské dráhy.

   Vojenskou službu nastoupil 25. 2. 1881 jako pěšák v 12. polní setnině kadetní školy v Košicích:
   - kadetní škola pro pěchotu v Košicích a Prešpurku (1881–1884)
   - řadová služba (kadet - důstojnický zástupce) u pěšího pluku č. 98 v Josefově (1884–1887)
   - jmenován poručíkem (1. 5. 1887)
   - jmenován nadporučíkem (1. 11. 1890)
   - válečná škola (1890–1892)
   - jako důstojník generálního štábu rakousko-uherské armády přidělen velitelství 54. pěší brigády v Levoči (27. 10. 1892)
   - služba u vojenského zeměpisného ústavu, mapovací oddělení č. 5, v Bukovině (1. 5. 1894 – 1. 5. 1895)
   - přeložen k velitelství 6. armádního sboru v Košicích (1. 5. 1895)
   - jmenován setníkem I. třídy a převeden do osobního stavu důstojníků generálního štábu (1. 11. 1895)
   - pěší pluk č. 100 v Krakově v hodnosti setníka generálního štábu (1. 11. 1900)
   - jmenován šéfem štábu 43. zeměbranecké pěší divize ve Lvově (26. 4. 1902)
   - povýšen na majora v generálním štábu (1. 5. 1903)
   - jmenován podplukovníkem v generálním štábu (1. 5. 1907)
   - řadová služba v zeměbraneckém pěším pluku č. 24 ve Vídni (1. 11. 1907)
   - jmenován plukovníkem a velitelem zeměbraneckého pěšího pluku č. 24 (1. 5. 1910)
   - jmenován velitelem 42. zeměbranecké pěší brigády v Praze (1. 4. 1914)
   - jmenován generálmajorem, odjezd do pole, kde byl až do konce války (1. 8. 1914)
   - jmenován polním podmaršálkem (10. 8. 1917)
   - jmenován velitelem 26. střelecké divize (9. 5. 1918)
   - návrat z pole do Vídně (16. 11. 1918)
   - hlásí se u čsl. vyslanectví a u likvidační komise v parlamentě ve Vídni (19. 11. 1918)
   - hlásí se v Praze u velitele čsl. vojsk dr. Josefa Scheinera (27. 11. 19187)
   - přijat ministrem národní obrany Václavem Klofáčem a určen za zemského vojenského velitele pro Moravu a Slezsko (9. 12. 1918)
   - formální vstup do čsl. armády (10. 12. 1918)
   - přejímá od generála Petržilky v Kobližné č. 4 velení v Brně (12. 12. 1918)
   - přísaha věrnosti ČSR (16. 12. 1918)
   - změněna hodnost polního podmaršálka na generála IV. hodnostní třídy (1919; s účinností od 28. 10. 1918)
   - srpen 1920 přivítal 10. pěší pluk „Jana Sladkého Koziny“ v jeho domácí posádce v Brně
   - povýšen na generála III. hodnostní třídy /odpovídá jeho pozdější hodnosti armádního generála/ (18. 12. 1921)
   - jmenován náčelníkem generálního štábu (1. 9. 1926)
   - zproštěn funkce náčelníka generálního štábu (12. 10. 1926)
   - jmenován generálním inspektorem branné moci (30. 4. 1927)
   - nastupuje úřad v Praze (10. 5. 1927)
   - odchází do výslužby (22. 12. 1933)
   - vzat do vazby po příjezdu Benešovy vlády (12. 5. 1945)
   - po výslechu propuštěn (12. 6. 1945)
   - degradován (2. 4. 1946)
   - umírá v Praze III, Valdštejnské náměstí 2 (24. 12. 1946)
   - pohřben v Praze na Malvazinkách (30. 12. 1946).


  • obrazy

   img18907.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Petržílka
   zemský vojenský velitel Luigi Guiseppe Piccione
   v sídle zemského vojenského velitelství v Brně generál Piccione navštívil A. Podhajského Hubert Procházka
   vojenský lékař


  • partneři

   Josefina (Joža) Podhajská (Javůrková)
   sňatek: 4. 11. 1900, Kojetín


  • děti

   Zdenka Podhajská
   Rudolf Podhajský


  • rodiče

   Anna Petronilla Podhajská (Tichá)
   František Podhajský


  • sourozenci

   August Podhajský
   Hermína Podhajská
   Euphrosina Podhajská


  • stavby

   Knihovna Jiřího Mahena
   Kobližná 4/70
   dne 12. 12. 1918 v této budově od generála Petržilky přebíral funkci zemského vojenského velitele pro Moravu a Slezsko


  • události

   14. 5. 1924
   Ustavení výboru pro zřízení muzea Italů na Špilberku
   zemský velitel
   20. 5. 1922
   Italská národní pouť, první den pobytu v Brně: příjezd do Brna
   účastník slavnosti jako zemský vojenský velitel, slavnostní řečník
   12. 10. 1919
   Slavnostní zahájení činnosti YMCA v Brně
   účastník slavnosti
   17. 1. 1919
   Návštěva generála Luigiho Piccione v Brně
   vítal návštěvu jako zemský vojenský velitel


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 17. 06. 2020

Armádní generál Alois Podhajský na portrétním snímku z ateliéru fotografa Willyho Hämmerleho, Brno, Kobližná ulice 7-9 z dubna 1934 Archiv Historické odd. MZM, jemuž fotografii poskytla paní Martina Hrouzová.