Zdenka Podhajská

* 27.8.1901 Brno (porodnice) – † 4.8.1991 Vídeň (Rakousko)


znalkyně a propagátorka díla Leoše Janáčka; mecenáška a přítelkyně mnoha umělců


zajímavé okolnosti

Jako vyškolená představitelka moderního tance procestovala se souborem La Pantomime Futuriste prakticky celou Evropu.
Hovořila plynule česky, německy, anglicky, francouzsky a italsky.


bydliště

Praha, náměstí Kinských č. 3,
Wien 4, Mühlgasse 30


vzdělání

gymnázium ve Vídni (28. 6. 1920 maturita),
pak dva roky pracovala na reálném gymnáziu ve Vídni,
práva na Masarykově univerzitě v Brně (měla zapsané 4 semestry: zimní a letní 1922/1923 a 1923/1924),
filozofie na pařížské Sorboně


zaměstnání

od roku 1932 měla baletní školu v Praze


pojmenováno

Nadační fond Zdenky Podhajské (vznikl 3. 12. 1991, sídlo: Praha 6, Půlkruhová 9),
Salon Zdenky Podhajské (vznikl v roce 1994, adresa: Praha, náměstí Kinských 3)


poznámky

V době studií ve Vídni patřili mezi její přátele malíř Oskar Kokoschka či violoncellista Pablo Casals. Za svého pobytu v Paříži, kde studovala moderní balet, mezi její pařížské obdivovatele patřili básník Tristan Tzara a malíř Raoul Dufy.
Jako jedna z prvních rozeznala talent Bohuslava Martinů, velmi taktně mu pomáhala překonat počáteční finanční problémy, po celý život propagovala jeho dílo, s Martinů se stali celoživotními přáteli.
Byla přítelkyní Leoše Janáčka a rovněž znalkyní jeho tvorby. Byla zvána na všechny hudební festivaly, které uváděly jeho tvorbu, často přijížděla na pozvání i na Pražské jaro. Velice se spřátelila také s dirigentem Charlesem Mackerrasem, který se zasloužil o šíření hudby Leoše Janáčka ve světě. V roce 1964 emigrovala do Vídně.
(Informace pro naši encyklopedii doplnil dne 9. 2. 2013 na základě vzpomínek z osobních rozhovorů se Zdenkou Podhajskou ve Vídni v roce 1990 MUDr. Tomáš Nebeský, děkujeme.)

„Nadační fond Zdenky Podhajské“ slouží k podpoře hudebních skladatelů, interpretů, dirigentů, tanečníků, choreografů a dalších umělců. Čestné předsednictví v něm přijal i Sir Charles Mackerras, přítel Zdenky Podhajské.
V domě, kde žila, vznikl péčí majitelů a blízkých přátel „Salon Zdenky Podhajské“, kde se pořádají koncerty a setkání přátel hudby a umění.
V soukromém majetku se nachází portrét tanečnice Zdenky Podhajské (kresba tužkou z 20. let 20. století od akademického malíře Vladimíra Alexandra Hrsky (1890–1954).
osoby


sourozenci

Menš, Kal


Aktualizováno: 16. 10. 2020