Internetová encyklopedie dějin Brna

Zdenka Podhajská

  Zdenka Podhajská


  • * 27.8.1901 Brno (porodnice) – † 4.8.1991 Vídeň (Rakousko)


  • znalkyně a propagátorka díla Leoše Janáčka; mecenáška a přítelkyně mnoha umělců


  • zajímavé okolnosti

   Jako vyškolená představitelka moderního tance procestovala se souborem La Pantomime Futuriste prakticky celou Evropu.
   Hovořila plynule česky, německy, anglicky, francouzsky a italsky.


  • bydliště

   Praha, náměstí Kinských č. 3,
   Wien 4, Mühlgasse 30


  • vzdělání

   gymnázium ve Vídni (28. 6. 1920 maturita),
   pak dva roky pracovala na reálném gymnáziu ve Vídni,
   práva na Masarykově univerzitě v Brně (měla zapsané 4 semestry: zimní a letní 1922/1923 a 1923/1924),
   filozofie na pařížské Sorboně


  • zaměstnání

   od roku 1932 měla baletní školu v Praze


  • pojmenováno

   Nadační fond Zdenky Podhajské (vznikl 3. 12. 1991, sídlo: Praha 6, Půlkruhová 9),
   Salon Zdenky Podhajské (vznikl v roce 1994, adresa: Praha, náměstí Kinských 3)


  • poznámky

   V době studií ve Vídni patřili mezi její přátele malíř Oskar Kokoschka či violoncellista Pablo Casals. Za svého pobytu v Paříži, kde studovala moderní balet, mezi její pařížské obdivovatele patřili básník Tristan Tzara a malíř Raoul Dufy.
   Jako jedna z prvních rozeznala talent Bohuslava Martinů, velmi taktně mu pomáhala překonat počáteční finanční problémy, po celý život propagovala jeho dílo, s Martinů se stali celoživotními přáteli.
   Byla přítelkyní Leoše Janáčka a rovněž znalkyní jeho tvorby. Byla zvána na všechny hudební festivaly, které uváděly jeho tvorbu, často přijížděla na pozvání i na Pražské jaro. Velice se spřátelila také s dirigentem Charlesem Mackerrasem, který se zasloužil o šíření hudby Leoše Janáčka ve světě. V roce 1964 emigrovala do Vídně.
   (Informace pro naši encyklopedii doplnil dne 9. 2. 2013 na základě vzpomínek z osobních rozhovorů se Zdenkou Podhajskou ve Vídni v roce 1990 MUDr. Tomáš Nebeský, děkujeme.)

   „Nadační fond Zdenky Podhajské“ slouží k podpoře hudebních skladatelů, interpretů, dirigentů, tanečníků, choreografů a dalších umělců. Čestné předsednictví v něm přijal i Sir Charles Mackerras, přítel Zdenky Podhajské.
   V domě, kde žila, vznikl péčí majitelů a blízkých přátel „Salon Zdenky Podhajské“, kde se pořádají koncerty a setkání přátel hudby a umění.
   V soukromém majetku se nachází portrét tanečnice Zdenky Podhajské (kresba tužkou z 20. let 20. století od akademického malíře Vladimíra Alexandra Hrsky (1890–1954).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Rudolf Firkušný
   přítel Leoš Janáček
   přítel Adolf Loos
   přítel Charles Mackerras
   přítel


  • rodiče

   Josefina (Joža) Podhajská (Javůrková)
   Alois Podhajský


  • sourozenci

   Rudolf Podhajský


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 16. 10. 2020