Jan Nejez

* 9.7.1902 Varšava (Polsko)


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň


bydliště

Brno-Řečkovice, Žilkova 55


poznámky

Za první světové války nesloužil v rakousko-uherské armádě. Do čs. legie v Rusku zařazen 1. 4. 1918, 8. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích 17. 12. 1920, poslední útvar: strážní rota štábu 3. střelecké divize, poslední hodnost: četař. Demobilizován. V době nacistické okupace se zapojil do odboje a byl vězněn v nacistických věznicích.


prameny, literatura

ulice

Žilkova
bydliště


objekty

T. G. Masaryk
pamětní deska: Terezy Novákové 2/01
ruský legionář, vítal hosty slavnosti


události

5. 3. 1939
Slavnost odhalení pamětní desky T. G. Masaryka
uvítal hosty slavnosti


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 08. 12. 2020