Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Černý

  JUDr. Jan Černý


  • * 4.3.1874 Uherský Ostroh (Rakousko-Uhersko) – † 10.4.1959 Uherský Ostroh (ČSR)


  • právník a politik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Patřil k významným osobnostem demokratického Československa a jako takový byl komunistickým režimem pokládán za "nebezpečného" i po smrti.
   Z obav, aby se jeho pohřeb v roce 1959 nezměnil na protest proti stávajícím společenským poměrům, byl pohřben v Uherském Hradišti-Mařaticích a nikoliv ve svém rodišti Uherském Ostrohu.


  • bydliště

   Brno, Scheffelgasse 5 (dnes Údolní od křižovatky s Úvozem pod Kraví horu)


  • vzdělání

   gymnázium v Uherském Hradišti (1894 maturita),
   Právnická fakulta UK Praha (absolvoval v roce 1898)


  • zaměstnání

   1899 Okresní hejtmanství Hodonín,
   1908 ministerstvo veřejných věcí ve Vídni,
   1910 návrat z Vídně - nástup do úřadu okresního hejtmana v Prostějově,
   1912 jmenován přednostou presidia moravského místodržitelství v Brně (v této funkci setrval do roku 1918),
   po vzniku samostatného Československa jmenován ministerským radou a správcem moravského místodržitelství,
   od května 1919 odborný přednosta a správce zemské správy politické na Moravě,
   1920–1928 zemský prezident na Moravě (po správní reformě prezident země Moravskoslezské v letech 1928–1939),
   15. 9. 1920 – 26. 9. 1921 předseda československé úřednické vlády (v ní zároveň zastával funkci ministra vnitra),
   1921–1922 ministr vnitra ve vládě Edvarda Beneše,
   návrat do Brna po ustavení vlády Antonína Švehly,
   18. 3. 1926 jmenován podruhé ministerským předsedou úřednické vlády po pádu druhé Švehlovy vlády (do 12. 10. 1926),
   12. 10. 1926 – 1. 2. 1929 ministr vnitra parlamentní vlády,
   únor–prosinec 1929 ministr vnitra první vlády Františka Udržala a zároveň správce ministerstva pro zásobování lidu,
   po pádu Udržalovy vlády odchod zpět do Brna,
   od září 1932 do února 1934 ministr vnitra ve vládě Jana Malypetra,
   29. 9. 1938 jmenován ministrem vnitra v úřednické vládě generála Jana Syrového (zde působil do 1. 12. 1938, poté návrat do svých brněnských funkcí),
   v březnu 1939 podal žádost o penzionování, v květnu 1939 odešel ze státních služeb


  • obrazy

   img13932.jpg img15047.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Julie Černá (Hnilicová)


  • děti

   Vladimír Černý
   Zdenek Černý


  • události

   16. 3. 1937
   Slavnostní promoce prezidenta Edvarda Beneše čestným doktorem filozofie
   zemský prezident
   13. 6. 1936
   První návštěva dr. Edvarda Beneše ve funkci prezidenta republiky
   zemský prezident
   9. 12. 1934
   Odhalení památníku Českému divadlu v Brně
   účastník
   12. 10. 1919
   Slavnostní zahájení činnosti YMCA v Brně
   odborný přednosta a správce zemské správy politické na Moravě


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 12224, Matrika narozených Uherský Ostroh 1865–1910, s. 70.


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 31. 07. 2019

Jan Černý. Zdroj: Národní archiv Praha, centrální kartotéka, př. č. 86965/77.