JUDr. Jan Černý

* 4.3.1874 Uherský Ostroh (Rakousko-Uhersko) – † 10.4.1959 Uherský Ostroh (ČSR)


právník a politik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Patřil k významným osobnostem demokratického Československa a jako takový byl komunistickým režimem pokládán za "nebezpečného" i po smrti.
Z obav, aby se jeho pohřeb v roce 1959 nezměnil na protest proti stávajícím společenským poměrům, byl pohřben v Uherském Hradišti-Mařaticích a nikoliv ve svém rodišti Uherském Ostrohu.


bydliště

Brno, Scheffelgasse 5 (dnes Údolní od křižovatky s Úvozem pod Kraví horu)


vzdělání

gymnázium v Uherském Hradišti (1894 maturita),
Právnická fakulta UK Praha (absolvoval v roce 1898)


zaměstnání

1899 Okresní hejtmanství Hodonín,
1908 ministerstvo veřejných věcí ve Vídni,
1910 návrat z Vídně - nástup do úřadu okresního hejtmana v Prostějově,
1912 jmenován přednostou presidia moravského místodržitelství v Brně (v této funkci setrval do roku 1918),
po vzniku samostatného Československa jmenován ministerským radou a správcem moravského místodržitelství,
od května 1919 odborný přednosta a správce zemské správy politické na Moravě,
1920–1928 zemský prezident na Moravě (po správní reformě prezident země Moravskoslezské v letech 1928–1939),
15. 9. 1920 – 26. 9. 1921 předseda československé úřednické vlády (v ní zároveň zastával funkci ministra vnitra),
1921–1922 ministr vnitra ve vládě Edvarda Beneše,
návrat do Brna po ustavení vlády Antonína Švehly,
18. 3. 1926 jmenován podruhé ministerským předsedou úřednické vlády po pádu druhé Švehlovy vlády (do 12. 10. 1926),
12. 10. 1926 – 1. 2. 1929 ministr vnitra parlamentní vlády,
únor–prosinec 1929 ministr vnitra první vlády Františka Udržala a zároveň správce ministerstva pro zásobování lidu,
po pádu Udržalovy vlády odchod zpět do Brna,
od září 1932 do února 1934 ministr vnitra ve vládě Jana Malypetra,
29. 9. 1938 jmenován ministrem vnitra v úřednické vládě generála Jana Syrového (zde působil do 1. 12. 1938, poté návrat do svých brněnských funkcí),
v březnu 1939 podal žádost o penzionování, v květnu 1939 odešel ze státních služeb


události

16. 3. 1937
Slavnostní promoce prezidenta Edvarda Beneše čestným doktorem filozofie
zemský prezident
13. 6. 1936
První návštěva dr. Edvarda Beneše ve funkci prezidenta republiky
zemský prezident
9. 12. 1934
Odhalení památníku Českému divadlu v Brně
účastník
17. 6. 1934
Zemská výstava psů všech plemen v Brně
převzal záštitu nad výstavou
28. 9. 1931
Slavnost otevření novostavby budovy Deutsche Volkshochschule
poslal pozdravný dopis účastníkům slavnosti

další události (2)...


související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 12224, Matrika narozených Uherský Ostroh 1865–1910, s. 70.


Studentský záznam


Aktualizováno: 31. 07. 2019