Josef Fischmeister

* 8.3.1884 Brno-Soběšice – † 1961(?)


pracovník obecní samosprávy v Ořešíně, kronikář obce


bydliště

Soběšice čp. 47 (rodný dům),
Ořešín čp. 43 (od roku 1910)


vzdělání

dvojtřídní obecná škola,
obecná škola v Králově Poli,
měšťanská chlapecká škola v Králově Poli


zaměstnání

v roce 1899 nastoupil jako sazečský učeň v Moravské akciové tiskárně v Brně (v roce 1910 uváděn jako „sazeč písma“,
po dvanácti letech práce v roce 1911 z tiskárny odešel a nastoupil jako typograf v tiskárně Lidových novin v Brně),
v obecní samosprávě zastával řadu funkcí, např. náměstka starosty, předsedy finanční komise, pokladníka obce, tajemníka starosty aj.


odborné a zájmové organizace

TJ Sokol Ořešín,
SDH v Ořešíně


poznámky

V letech 1926–1961 vykonával pro obec Ořešín kronikářskou práci.
Do Ořešína se přiženil roku 1910, bydlel v domě č. 43. Významnou měrou se zasloužil o založení hasičského sboru na Ořešíně 1913, v němž zastával funkci náčelníka.
V roce 1920 se spolupodílel na založení Sokola Ořešín.prameny, literatura

partneři

Marie Fischmeisterová (Štelclová)
sňatek: 14. 8. 1910, Brno-Řečkovice (kostel sv. Vavřince)události

27. 7. 1913
Založení sboru dobrovolných hasičů na Ořešíně
náčelník hasičského sboru


MJ, Menš


Aktualizováno: 21. 06. 2019