Internetová encyklopedie dějin Brna

František Antonín

  JUDr. František Antonín


  • * 29.9.1907 Ořešín – † 9.12.2004


  • právník, člen Sokola, občané Brna-Ořešín


  • vzdělání

   1913–1918 obecná škola v Jehnicích,
   1918–1927 reálné gymnázium v Králově Poli,
   1927–1932 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně


  • zaměstnání

   Krajský soud v Brně (zapisovatel),
   Krajský trestní soud na Cejlu v Brně (vyšetřující soudce),
   za německé okupace byl v roce 1943 totálně nasazen ve zbrojovce v Kuřimi (Kleknerovy závody), kde pracoval až do roku 1945,
   1945-1964 zastával funkci soudce ve věcech občansko právních v Židlochovicích, Bučovicích, Kunštátě, Břeclavi, většinou jako předseda odvolacího senátu Krajského soudu v Brně,
   1964–1971 ve funkci vedoucího Státního notářství Brno-město

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Ořešín


  • obrazy

   img11112.jpg


  • prameny, literatura


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17692, Matrika narozených Brno-Řečkovice, sv. Vavřinec 1896–1910, s. 545


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 24. 02. 2012

JUDr. František Antonín. Zdroj: Ořešín. Sborník k výročí 730 let obce, Tišnov 2005, s. 195.