Encyklopedie dějin města Brna

Vladimír Nekuda

  Prof. PhDr. Vladimír Nekuda, DrSc.


  • * 23.5.1927 Vícenice (okr. Třebíč) – † 10.5.2006 Brno


  • archeolog, vědecký a muzejní pracovník, tvůrce moravské a spolutvůrce evropské středověké archeologie, organizátor a editor


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Patřil mezi přední české archeology a byl uznávaným odborníkem i na evropské úrovni. Naši středověkou archeologii propagoval i na řadě odborných zahraničních sympozií a konferencí.


  • čestný občan

   Hrotovice (2002), Slavonice (23. 6. 2004)


  • vzdělání

   1947–1951 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - klasická archeologie a latina (1952 titul PhDr., 1964 CSc., 1991 DrSc., 1993 docent, 2002 profesor)

  • vyznamenání a pocty

   Humboldtova cena (1991)

  • jiné pocty

   v roce 2001 byl Vladimír Nekuda prezidentem republiky jmenován profesorem slovanské archeologie


  • dílo

   zobrazit V letech 1959–1971 vedl výzkumné archeologické práce v lokalitě Pfaffenschlag u Slavonic. Výsledky svého průzkumu rozsáhle publikoval, čímž se zasloužil o prezentaci této lokality v naší republice i v zahraničí. Díky provedenému průzkumu Pfaffenschlagu máme dnes k dispozici řadu dokladů o místním středověkém osídlení, životě středověké vesnice a drobné materiální kultuře středověku, zejména keramice.
   Pod jeho vedením byla prozkoumána zaniklá vesnice Mstěnice u Hrotovic.   PUBLIKAČNÍ ČINNOST:
   - 150 let Moravského musea v Brně: stručný přehled historického vývoje / Vladimír Nekuda, Brno: Moravské museum.

   - 6. celostátní konference k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na zemědělskou výrobu 11.–15. století na území ČSSR ve světle hmotných pramenů: Brno 21.–24. října 1974: Sborník příspěvků /  Musejní spolek v Brně. Uspořádal Vladimír Nekuda a Pavel J. Michna.

   - Archaeologia historica. 14 / Uspořádal Vladimír Nekuda.

   - Břeclavsko / [redaktor Vladimír Nekuda], Brno: Musejní spolek.

   - Ciceronův vztah k umění výtvarnému / Vladimír Nekuda.

   - Hrádky a tvrze na Moravě /  Vladimír Nekuda, Josef Unger.

   - Jihozápadní Morava = Südwestmähren / Vladimír Nekuda, Sabine Felgenhauer-Schmiedt.

   - Mähren im Mittelalter / Vladimír Nekuda; [Übersetzung aus dem Tschechischen von V. Vávrová-Hochmanová].

   - Morava ve středověku / Vladimír Nekuda, Brno: Moravské zemské muzeum.

   - Moravskobudějovicko, Jemnicko / [redakce Vladimír Nekuda], Brno: Muzejní a vlastivědná společnost.

   - Zaniklá středověká osada Mstěnice u Hrotovic na Moravě. 1. vydání Brno: Moravské museum, 1960. 4 (143–146) s. Časopis Moravského musea, společenské vědy, 45, 1960.

   - Mstěnice: zaniklá středověká ves u Hrotovic. 1., Hrádek-tvrz-dvůr-předsunutá opevnění. 1. vydání Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1985. 268 s.

   - Mstěnice: zaniklá středověká ves u Hrotovic. 2., Dům a dvůr ve středověké vesnici. 1. vydání Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1997. 132 s. (spolu s Rostislavem Nekudou).

   - Mstěnice: zaniklá středověká ves u Hrotovic. 3., Raně středověké sídliště. 1. vydání Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. 388 s. (spolu s Rostislavem Nekudou).


  • zaměstnání

   1953–1958 učitel v Brně,
   1959–1989 Moravské zemské muzeum v Brně (zakladatel a dlouholetý vedoucí oddělení středověké archeologie),
   1964–1982 přednášky na brněnské filozofické fakultě, na pražské filozofické fakultě,
   1992–1993 na Freie Universität v Berlíně, 1993 na univerzitě ve Vídni

  • odborné a zájmové organizace

   dlouholetý předseda a obnovitel Musejního spolku (dnešní Muzejní a vlastivědné společnosti) v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 9, hrob č. 28–29


  • poznámky

   pro angažovanost v hnutí Pražského jara 1968–1969 byly v letech 1973–1976 zastaveny jeho výzkumy a bylo zrušeno samostatné oddělení středověké archeologie v Moravském muzeu


  • prameny, literatura

   zobrazit "Profesor Vladimír Nekuda"
   "Životní jubileum PhDr. Vladimíra Nekudy, CSc."
   "Za profesorem Vladimírem Nekudou"
   "Jubileum Vladimíra Nekudy"
   "Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů"
   "Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas"


  • partneři

   Marie Nekudová


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   3. 9. 1964
   Otevření výstavy „Z dílen středověkých hrnčířů na Moravě“
   při otevření výstavy pronesl úvodní slovo


  • související odkazy

   město Slavonice


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 25. 12. 2017