Prof. PhDr. Vladimír Nekuda, DrSc.

* 23.5.1927 Vícenice (okr. Třebíč) – † 10.5.2006 Brno


archeolog, vědecký a muzejní pracovník, tvůrce moravské a spolutvůrce evropské středověké archeologie, organizátor a editor


národnost

česká


zajímavé okolnosti

Patřil mezi přední české archeology a byl uznávaným odborníkem i na evropské úrovni. Naši středověkou archeologii propagoval i na řadě odborných zahraničních sympozií a konferencí.


čestný občan

Hrotovice (2002), Slavonice (23. 6. 2004)


vzdělání

1947–1951 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - klasická archeologie a latina (1952 titul PhDr., 1964 CSc., 1991 DrSc., 1993 docent, 2002 profesor)


vyznamenání a pocty

Humboldtova cena (1991)


jiné pocty

v roce 2001 byl Vladimír Nekuda prezidentem republiky jmenován profesorem slovanské archeologie


dílo

zobrazit


zaměstnání

1953–1958 učitel v Brně,
1959–1989 Moravské zemské muzeum v Brně (zakladatel a dlouholetý vedoucí oddělení středověké archeologie),
1964–1982 přednášky na brněnské filozofické fakultě, na pražské filozofické fakultě,
1992–1993 na Freie Universität v Berlíně, 1993 na univerzitě ve Vídni


odborné a zájmové organizace

dlouholetý předseda a obnovitel Musejního spolku (dnešní Muzejní a vlastivědné společnosti) v Brně


hrob

poznámky

pro angažovanost v hnutí Pražského jara 1968–1969 byly v letech 1973–1976 zastaveny jeho výzkumy a bylo zrušeno samostatné oddělení středověké archeologie v Moravském muzeupartneři

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

3. 9. 1964
Otevření výstavy „Z dílen středověkých hrnčířů na Moravě“
při otevření výstavy pronesl úvodní slovo


související odkazy

Studentský záznam


Aktualizováno: 06. 05. 2020