Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Nekuda

  Prof. PhDr. Vladimír Nekuda, DrSc.


  • * 23.5.1927 Vícenice (okr. Třebíč) – † 10.5.2006 Brno


  • archeolog, vědecký a muzejní pracovník, tvůrce moravské a spolutvůrce evropské středověké archeologie, organizátor a editor


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Patřil mezi přední české archeology a byl uznávaným odborníkem i na evropské úrovni. Naši středověkou archeologii propagoval i na řadě odborných zahraničních sympozií a konferencí.


  • čestný občan

   Hrotovice (2002), Slavonice (23. 6. 2004)


  • vzdělání

   1947–1951 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - klasická archeologie a latina (1952 titul PhDr., 1964 CSc., 1991 DrSc., 1993 docent, 2002 profesor)

  • vyznamenání a pocty

   Humboldtova cena (1991)

  • jiné pocty

   v roce 2001 byl Vladimír Nekuda prezidentem republiky jmenován profesorem slovanské archeologie


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1953–1958 učitel v Brně,
   1959–1989 Moravské zemské muzeum v Brně (zakladatel a dlouholetý vedoucí oddělení středověké archeologie),
   1964–1982 přednášky na brněnské filozofické fakultě, na pražské filozofické fakultě,
   1992–1993 na Freie Universität v Berlíně, 1993 na univerzitě ve Vídni

  • odborné a zájmové organizace

   dlouholetý předseda a obnovitel Musejního spolku (dnešní Muzejní a vlastivědné společnosti) v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 9, hrob č. 28–29


  • poznámky

   pro angažovanost v hnutí Pražského jara 1968–1969 byly v letech 1973–1976 zastaveny jeho výzkumy a bylo zrušeno samostatné oddělení středověké archeologie v Moravském muzeu


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Nekudová


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   3. 9. 1964
   Otevření výstavy „Z dílen středověkých hrnčířů na Moravě“
   při otevření výstavy pronesl úvodní slovo


  • související odkazy

   město Slavonice


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 06. 05. 2020