prof. PhDr. Albert Kutal, DrSc.

* 9.1.1904 Hranice na Moravě (okres Přerov) – † 27.12.1976 Brno


historik umění; vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

Československo: jako první popsal českou sochařskou školu 14. a 15. století a zasloužil se o její zařazení do světového umění


zajímavé okolnosti

Zabýval se českým středověkým uměním a genezí české a moravské plastiky krásného slohu.
Přednášel na univerzitách ve Vídni, Štýrském Hradci, v Lovani, v Bonnu, v Paříži, v Bruselu.


bydliště

vzdělání

5 tříd obecné školy v Kroměříži a v Brně,
1. české státní gymnázium v Brně (ukončeno v roce 1923),
1923–1928 FF MU - studijní obor dějiny umění a klasická archeologie (1929 doktorát z filosofie, 1939 soukromý docent, 1948 profesor dějin umění, 1963 titul DrSc.)


vyznamenání a pocty

vyznamenání Za vynikající práci,
Krajská cena A. Procházky,
Matějčkova cena,
Cena ÚV NF,
Zlatá medaile UJEP v Brně,
Goethova cena,
Herderova cena (za popis české sochařské školy 14. a 15. století a zásluhy o její zařazení do světového umění), tuto cenu, kterou obdržel v roce 1976, už si ve Vídni osobně nemohl převzít


dílo

zobrazit


zaměstnání

1926–1928 Zemské muzeum Brno (pomocná odborná síla v uměleckohistorickém oddělení),
1928–1929 služba v armádě,
1931–1945 Zemské muzeum Brno (odborný asistent, do roku 1942 přednosta obrazárny),
1938 poručík,
1939 soukromý docent dějin umění na MU v Brně,
1945–1948 zemský muzejní rada a správce zemské galerie při Zemském muzeu v Brně,
1945–1951 ředitel Semináře dějin umění na Filozofické fakultě MU Brno,
1948 řádný profesor dějin umění Katedry dějin umění MU Brno,
1951–1971 profesor dějin umění Semináře dějin umění UJEP Brno


politická orientace

nebyl politicky organizován


odborné a zájmové organizace

Skupina výtvarných umělců, Brno,
před válkou přispíval odbornými články do brněnského časopisu Index,
člen ROH,
člen SČSP,
člen Socialistické akademie,
1960–1961 předseda pedagogické komise celouniverzitního výboru ROH,
předseda fakultní dislokační komise,
1950–1961 vedoucí katedry dějin umění

osoby

Hedvika Böhmová–Hájková
za okupace byla tehdejším přednostou obrazárny Zemského musea v Brně prof. Albertem Kutalem požádána, aby jako osoba německé národnosti zaštítila další chod této instituce Richard Jeřábek
student Alena Jeřábková
studentka Jaroslav Král
student Ivo Krsek
žák na vysoké šlole
další osoby (5)...

sourozenci

ulice

U dětské nemocnice
bydliště doložené v roce 1932 (dnes Helfertova) V domkách
bydliště do roku 1942 (dnes Lužova) Kotlářská
bydliště v letech 1942–1948 Hlinky
bydliště sady Osvobození
bydliště (dnes Za divadlem)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

27. 4. 1946
Znovuotevření Moravského zemského muzea pro veřejnost
správce zemské galerie při Zemském muzeu v Brně


související odkazy

Studentský záznam


Aktualizováno: 25. 10. 2019