Joseph Steiner von Pfungen

* 26.4.1767 Šternberk – † 2.6.1836 Brno


lékař; protomedik moravsko-slezského gubernia (19. 12. 1824 – 2. 6. 1836)


šlechtický predikát

von Pfungen


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství


zajímavé okolnosti

Podle dobových zpráv byla jeho lékařská péče pověstná, vynikal soucitem, klidem a prozíravostí. Po bitvě u Slavkova v roce 1805 převzal postupně péči o raněné francouzské vojáky, ale tajně léčil i vojáky ruské.
Jako moravsko–slezský protomedik rozhodoval s konečnou platností o všech zdravotních opatřeních pro italské karbonáře vězněné na brněnském Špilberku.


bydliště

Vyškov, Předměstí čp. 124

Brno:
- čp. 327 (doloženo k roku 1802)
- Maria-Himmelfahrt-Gasse 7
- Jakubské náměstí (v domě č. 127 doloženo v letech 1812–1814 a znovu v letech 1822–1836; v domě č. 165 doloženo v roce 1815, v domě č. 265 v letech 1816–1821)


vzdělání

Lékařská fakulta ve Vídni (1788 „Doktor der Arzneikunde“)


jiné pocty

císařský rada (1808),
predikát von Pfungen (od roku 1820)


zaměstnání

fyzikát města a panství Vyškov,
lékař v Brně (od roku 1799)

vstup do státních služeb 1. 7. 1810, poté:
- fyzik (lékař) nemocnice a chudobince Všeobecného zaopatřovacího ústavu v Brně
- vrchní fyzik všeobecné nemocnice v Brně
- vrchní ředitel Spojených zaopatřovacích ústavů v Brně a Olomouci
- moravsko-slezský protomedik (19. 12. 1824 – 2. 6.1836)
- cenzor v medicínských záležitostech (1825–1833)


odborné a zájmové organizace

Meteorologický spolek (1815–1827), poté vlastní pozorování,
Moravsko-slezská společnost pro povznesení rolnictví, přírody a vlastivědy (řádný člen, kancléř),
Slezská společnost pro vlastivědu v Breslau (čestný člen),
Velkovévodská sasko-výmarská společnost pro mineralogii v Jeně (čestný člen),
Hospodářská společnost ve Vídni,
řádný člen Lékařské fakulty ve Vídni


hrob

Městský hřbitov v Brně při dnešní Kounicově ulici


poznámky

Patřil také k mecenášům nově vznikajícího moravsko–slezského zemského muzea v Brně v roce 1818 (daroval např. mnohé knihy a fyzikální přístroje).
Po smrti svého bratra Med. Dr. Franze Steinera se staral o vdovu a osiřelé malé děti.
Pohřeb Josepha Steinera von Pfungen se konal 4. 6. 1836 na městský hřbitov.osoby

Wenzel Kroczak
svědek testamentu W. Kroczaka Andreas Mosetig
Mosetig byl přeložen do Brna po smrti Steinera von Pfungen jako protomedik moravsko-slezského gubernia Moritz Smerczek
podřízený protomedika moravsko-slezského gubernia
sourozenci

ulice

Jakubské náměstí
bydliště Maria-Himmelfahrt-Gasse
bydliště doložené v letech 1810–1811 (dnes Jezuitská)


stavby

park Tyršův sad
Kounicova
místo posledního odpočinku


události

21. 9. 1831
Epidemie cholery v Brně
řídil opatření proti choleře na Moravě a v Brně
18. 6. 1828
Provedení amputace nohy špilberského vězně
Steiner von Pfungen jako protomedik moravsko–slezského gubernia rozhodoval o všech opatřeních k operaci, osobně byl amputaci přítomen


Menš


Aktualizováno: 11. 03. 2020