Internetová encyklopedie dějin Brna

Joseph Steiner von Pfungen

  Joseph Steiner von Pfungen


  • * 26.4.1767 Šternberk – † 2.6.1836 Brno


  • lékař; protomedik moravsko-slezského gubernia (19. 12. 1824 – 2. 6. 1836)


  • šlechtický predikát

   von Pfungen

  • státní příslušnost

   Habsburská monarchie, Rakouské císařství


  • zajímavé okolnosti

   Podle dobových zpráv byla jeho lékařská péče pověstná, vynikal soucitem, klidem a prozíravostí. Po bitvě u Slavkova v roce 1805 převzal postupně péči o raněné francouzské vojáky, ale tajně léčil i vojáky ruské.
   Jako moravsko–slezský protomedik rozhodoval s konečnou platností o všech zdravotních opatřeních pro italské karbonáře vězněné na brněnském Špilberku.


  • bydliště

   Vyškov, Předměstí čp. 124

   Brno:
   - čp. 327 (doloženo k roku 1802)
   - Maria-Himmelfahrt-Gasse 7
   - Jakubské náměstí (v domě č. 127 doloženo v letech 1812–1814 a znovu v letech 1822–1836; v domě č. 165 doloženo v roce 1815, v domě č. 265 v letech 1816–1821)


  • vzdělání

   Lékařská fakulta ve Vídni (1788 „Doktor der Arzneikunde“)

  • jiné pocty

   císařský rada (1808),
   predikát von Pfungen (od roku 1820)


  • zaměstnání

   fyzikát města a panství Vyškov,
   lékař v Brně (od roku 1799)

   vstup do státních služeb 1. 7. 1810, poté:
   - fyzik (lékař) nemocnice a chudobince Všeobecného zaopatřovacího ústavu v Brně
   - vrchní fyzik všeobecné nemocnice v Brně
   - vrchní ředitel Spojených zaopatřovacích ústavů v Brně a Olomouci
   - moravsko-slezský protomedik (19. 12. 1824 – 2. 6.1836)
   - cenzor v medicínských záležitostech (1825–1833)

  • odborné a zájmové organizace

   Meteorologický spolek (1815–1827), poté vlastní pozorování,
   Moravsko-slezská společnost pro povznesení rolnictví, přírody a vlastivědy (řádný člen, kancléř),
   Slezská společnost pro vlastivědu v Breslau (čestný člen),
   Velkovévodská sasko-výmarská společnost pro mineralogii v Jeně (čestný člen),
   Hospodářská společnost ve Vídni,
   řádný člen Lékařské fakulty ve Vídni


  • hrob

   Městský hřbitov v Brně při dnešní Kounicově ulici


  • poznámky

   Patřil také k mecenášům nově vznikajícího moravsko–slezského zemského muzea v Brně v roce 1818 (daroval např. mnohé knihy a fyzikální přístroje).
   Po smrti svého bratra Med. Dr. Franze Steinera se staral o vdovu a osiřelé malé děti.
   Pohřeb Josepha Steinera von Pfungen se konal 4. 6. 1836 na městský hřbitov.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Wenzel Kroczak
   svědek testamentu W. Kroczaka Andreas Mosetig
   Mosetig byl přeložen do Brna po smrti Steinera von Pfungen jako protomedik moravsko-slezského gubernia Moritz Smerczek
   podřízený protomedika moravsko-slezského gubernia


  • partneři

   Catharina Steinerová (Perautka)


  • děti

   Wilhelm Joseph Steiner von Pfungen
   Eduard Nicolaus Ioannes Franciscus Steiner von Pfungen
   Joseph Wilhelm Steiner von Pfungen


  • sourozenci

   Franz Steiner


  • ulice

   Jakubské náměstí
   bydliště Maria-Himmelfahrt-Gasse
   bydliště doložené v letech 1810–1811 (dnes Jezuitská)


  • stavby

   park Tyršův sad
   Kounicova
   místo posledního odpočinku


  • události

   21. 9. 1831
   Epidemie cholery v Brně
   řídil opatření proti choleře na Moravě a v Brně
   18. 6. 1828
   Provedení amputace nohy špilberského vězně
   Steiner von Pfungen jako protomedik moravsko–slezského gubernia rozhodoval o všech opatřeních k operaci, osobně byl amputaci přítomen


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 11. 03. 2020