P. Stanislav Krátký

* 11.11.1922 Brno – † 13.11.2010 Rajhrad u Brna


kněz; válka a odboj 1938–1945;, totální nasazení; perzekuce v době komunistické totality


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

V roce 1958 byl odsouzen a vězněn ve Valdicích. Po amnestii v roce 1960 pracoval v civilních zaměstnáních u Pozemních staveb Brno. Jako jeřábník se podílel i na výstavbě sídliště Lesná.
Během 60. let minulého století navázal styky se svým bývalým spolužákem z brněnských studií Felix Maria Davídkem a začal se podílet na budování podzemní neveřejné církve v tehdejším Československu.
Skrytá církev (byl to právě Stanislav Krátký, kdo tento pojem zavedl a teologicky propracoval) měla umožnit existenci křesťanského společenství v duchu evangelia bez kontroly a omezení státu. Cílem bylo vychovat novou, na státním aparátu nezávislou generaci mladých kněží.
Několik dní po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byl Stanislav Krátký biskupem Felixem Davídkem vysvěcen na biskupa skryté církve. Veřejně však mohl vykonávat pouze farářskou funkci, jako biskup nevystupoval ani po listopadovém převratu v roce 1989.
Probošt Stanislav Krátký patřil k významným osobnostem skryté církve.


čestný občan

Mikulov (čestné občanství uděleno 25. 6. 2008)


vzdělání

teologický seminář, během studia byl totálně nasazen v Polsku


jiné pocty

v roce 2007 byl oceněn cenou Jihomoravského kraje za přínos výchově mládeže a za osobní statečnost v období komunismu,
v roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla


dílo

Druhý vatikánský koncil a jeho poselství, nakladatel: Vyšehrad – Edice ŽIVOT, Praha 1970.


zaměstnání

na kněze byl vysvěcen 5. července 1946 v Brně,
jako kněz působil nejprve jako kooperátor v Žarošicích, v Brně-Řečkovicích a v Brně-Husovicích, od roku 1956 jako administrátor v Žeroticích,
po získání státního souhlasu v roce 1968 krátce působil jako administrátor v Mutěnicích, poté deset let jako farář v Kunštátě na Moravě a přes dvacet let v Hrádku u Znojma, Valtrovicích a Dyjákovicích,
v letech 1969 až 1970 mohl jen krátce působit na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci, kde přednášel na téma Druhý vatikánský koncil,
dne 10. dubna 1999 byl jmenován proboštem Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově na Moravě a současně farářem u sv. Václava a excurrendo administrátorem u sv. Jana v Mikulově


odborné a zájmové organizace

spoluzakladatel Radia Proglas


hrob

hřbitov v Mikulově, kanovnická hrobka


pojmenováno

park Stanislava Krátkého v Brno-sever


poznámky

Parte

Motto:
Ano a rád,
i když je to těžké!
(Stanislav Krátký)

S vírou ve vzkříšení oznamujeme,
že dne 13. listopadu 2010 byl do nebeské vlasti povolán
představený Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově na Moravě
probošt Stanislav Krátký.
Narodil se 11. listopadu 1922 v Brně, na kněze byl vysvěcen 5. července 1946 v Brně.
Jako kněz působil nejprve jako kooperátor v Žarošicích,
v Brně-Řečkovicích a v Brně-Husovicích,
od roku 1956 jako administrátor v Žeroticích.
V 1958 byl odsouzen a vězněn ve Valdicích.
Po amnestii v roce 1960 pracoval v civilních zaměstnáních u Pozemních staveb Brno.
Po získání státního souhlasu v roce 1968 krátce působil jako administrátor v Mutěnicích,
poté deset let jako farář v Kunštátě na Moravě
a přes dvacet let v Hrádku u Znojma, Valtrovicích a Dyjákovicích.
Dne 10. dubna 1999 byl jmenován
proboštem Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově na Moravě
a současně farářem u sv. Václava a excurrendo administrátorem u sv. Jana v Mikulově.
Probošt Stanislav Krátký patřil k významným osobnostem skryté církve.
V roce 2007 byl oceněn cenou Jihomoravského kraje
za přínos výchově mládeže a za osobní statečnost v období komunismu.
V témže roce mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle
při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze
udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla.
Zemřel 13. listopadu 2010 v Domě Matky Rosy v Rajhradě u Brna.
Se zesnulým jsme se rozloučili v sobotu 20. listopadu 2010 v 10 hodin
v kostele sv. Jana v Mikulově na Moravě.
Poté byl uložen do kanovnické hrobky na místním hřbitově.
biskup Vojtěch spolubratři kněží
Stanislav Krátký, synovec s rodinou.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Text parte a foto Stanislava Krátkého pro naši encyklopedii poskytla 15. 11. 2010 paní Marie Olšanská, děkujeme.
osoby

Felix Maria Davídek
nejbližší spolupracovník
při budování tajné církve
Jiří Krpálek
student Ambrož Milan Matějíček
kněz, kterému biskup Krátký udělil podjáhenské svěcení Arne Novák
přítel


osoba na objektech


P. Stanislav Krátký
pamětní deska: Merhautova 0/02


stavby

Park Stanislava Krátkého
Mathonova, Merhautova, Venhudova, Zemědělská
po něm park pojmenován


události

11. 11. 2016
Odhalení pamětní desky P. Stanislava Krátkého 18. 9. 2016
Pocta profesoru Stanislavu Krátkému u příležitosti pojmenování parku
biskup skryté církve
19. 3. 1996
Zahájení vysílání Radia Proglas z Brna
spoluzakladatel Radia Proglas


Menš, Ma


Aktualizováno: 05. 02. 2023