Internetová encyklopedie dějin Brna

Stanislav Krátký

  P. Stanislav Krátký


  • * 11.11.1922 Brno – † 13.11.2010 Rajhrad u Brna


  • kněz; perzekuce v době komunistické totality


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1958 byl odsouzen a vězněn ve Valdicích. Po amnestii v roce 1960 pracoval v civilních zaměstnáních u Pozemních staveb Brno. Jako jeřábník se podílel i na výstavbě sídliště Lesná.
   Během 60. let minulého století navázal styky se svým bývalým spolužákem z brněnských studií Felixem Davídkem a začal se podílet na budování podzemní neveřejné církve v tehdejším Československu.
   Skrytá církev (byl to právě Stanislav Krátký, kdo tento pojem zavedl a teologicky propracoval) měla umožnit existenci křesťanského společenství v duchu evangelia bez kontroly a omezení státu. Cílem bylo vychovat novou, na státním aparátu nezávislou generaci mladých kněží.
   Několik dní po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byl Stanislav Krátký biskupem Felixem Davídkem vysvěcen na biskupa skryté církve. Veřejně však mohl vykonávat pouze farářskou funkci, jako biskup nevystupoval ani po listopadovém převratu v roce 1989.
   Probošt Stanislav Krátký patřil k významným osobnostem skryté církve.


  • čestný občan

   Mikulov (čestné občanství uděleno 25. 6. 2008)


  • jiné pocty

   v roce 2007 byl oceněn cenou Jihomoravského kraje za přínos výchově mládeže a za osobní statečnost v období komunismu,
   v roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla


  • dílo

   Druhý vatikánský koncil a jeho poselství, nakladatel: Vyšehrad – Edice ŽIVOT, Praha 1970.


  • zaměstnání

   na kněze byl vysvěcen 5. července 1946 v Brně,
   jako kněz působil nejprve jako kooperátor v Žarošicích, v Brně-Řečkovicích a v Brně-Husovicích, od roku 1956 jako administrátor v Žeroticích,
   po získání státního souhlasu v roce 1968 krátce působil jako administrátor v Mutěnicích, poté deset let jako farář v Kunštátě na Moravě a přes dvacet let v Hrádku u Znojma, Valtrovicích a Dyjákovicích,
   v letech 1969 až 1970 mohl jen krátce působit na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci, kde přednášel na téma Druhý vatikánský koncil,
   dne 10. dubna 1999 byl jmenován proboštem Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově na Moravě a současně farářem u sv. Václava a excurrendo administrátorem u sv. Jana v Mikulově

  • odborné a zájmové organizace

   spoluzakladatel Radia Proglas


  • hrob

   hřbitov v Mikulově, kanovnická hrobka

  • pojmenováno

   park Stanislava Krátkého v  Brno-sever


  • poznámky

   Parte

   Motto:
   Ano a rád,
   i když je to těžké!
   (Stanislav Krátký)

   S vírou ve vzkříšení oznamujeme,
   že dne 13. listopadu 2010 byl do nebeské vlasti povolán
   představený Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově na Moravě
   probošt Stanislav Krátký.
   Narodil se 11. listopadu 1922 v Brně, na kněze byl vysvěcen 5. července 1946 v Brně.
   Jako kněz působil nejprve jako kooperátor v Žarošicích,
   v Brně-Řečkovicích a v Brně-Husovicích,
   od roku 1956 jako administrátor v Žeroticích.
   V 1958 byl odsouzen a vězněn ve Valdicích.
   Po amnestii v roce 1960 pracoval v civilních zaměstnáních u Pozemních staveb Brno.
   Po získání státního souhlasu v roce 1968 krátce působil jako administrátor v Mutěnicích,
   poté deset let jako farář v Kunštátě na Moravě
   a přes dvacet let v Hrádku u Znojma, Valtrovicích a Dyjákovicích.
   Dne 10. dubna 1999 byl jmenován
   proboštem Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově na Moravě
   a současně farářem u sv. Václava a excurrendo administrátorem u sv. Jana v Mikulově.
   Probošt Stanislav Krátký patřil k významným osobnostem skryté církve.
   V roce 2007 byl oceněn cenou Jihomoravského kraje
   za přínos výchově mládeže a za osobní statečnost v období komunismu.
   V témže roce mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle
   při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze
   udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla.
   Zemřel 13. listopadu 2010 v Domě Matky Rosy v Rajhradě u Brna.
   Se zesnulým jsme se rozloučili v sobotu 20. listopadu 2010 v 10 hodin
   v kostele sv. Jana v Mikulově na Moravě.
   Poté byl uložen do kanovnické hrobky na místním hřbitově.
   biskup Vojtěch spolubratři kněží
   Stanislav Krátký, synovec s rodinou.
   -------------------------------------------------------------------------------------------
   Text parte a foto Stanislava Krátkého pro naši encyklopedii poskytla 15. 11. 2010 paní Marie Olšanská, děkujeme.


  • obrazy

   img11192.jpg img11225.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jiří Krpálek
   student Ambrož Milan Matějíček
   kněz, kterému biskup Krátký udělil podjáhenské svěcení Arne Novák
   přítel


  • osoba na objektech


   P. Stanislav Krátký
   pamětní deska: Merhautova 0/02


  • stavby

   Park Stanislava Krátkého
   Mathonova, Merhautova, Venhudova, Zemědělská
   po něm park pojmenován


  • události

   11. 11. 2016
   Odhalení pamětní desky P. Stanislava Krátkého 18. 9. 2016
   Pocta profesoru Stanislavu Krátkému u příležitosti pojmenování parku
   biskup skryté církve
   19. 3. 1996
   Zahájení vysílání Radia Proglas z Brna
   spoluzakladatel Radia Proglas


  • autor

   Menš, Ma


Aktualizováno: 02. 05. 2018

Stanislav Krátký. Zdroj: Tiskové středisko České biskupské konference, www.tisk.cirkev.cz.