Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Uřídil

  Antonín Uřídil


  • * 28.8.1867 Frýdnava – † 14.6.1933 Praha


  • známý brněnský kavárník, komorní rada


  • bydliště

   České Budějovice, Praha, Hradec Králové, Josefov, Turnov, Františkovy Lázně, Jánské Lázně, Brno (od roku 1893)


  • zaměstnání

   pracoval v Českých Budějovicích, v Praze, v Hradci Králové, v Josefově, v Turnově, ve Františkových a v Jánských Lázních,
   v Brně vrchní číšník v Besedním domě, v kavárně Slavia; roku 1898 převzal kavárnu na Kiosku, která se za jeho vedení stala druhou českou kavárnou v Brně a důležitým ohniskem českého národního života v Brně (po patnácti letech ji postoupil J. Valovi a ujal se kavárny Bellevue, kterou později postoupil kavárníkovi Řezníčkovi)

  • odborné a zájmové organizace

   Zemská jednota hostinských a kavárníků (předseda),
   Zemský cizinecký svaz (předseda),
   předseda zkušební komise pro zkoušky učňovské ve Společenstvu hostinských a kavárníků v Brně,
   předseda školního výboru zdejší odborné školy pokračovací pro učně živnosti hostinské, hotelové a kavárnické,
   člen zkušební komise na Masarykově městském československém učitelském ústavě pro odborné školy ženských povolání ve Vesně,
   Sokol Brno I (od roku 1894)


  • obrazy

   img11252.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • události

   15. 11. 1898
   Otevření Uřídilovy kavárny
   kavárník


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 14. 06. 2015

Antonín Uřídil. Zdroj: 15. výroční zpráva veřejné obchodní školy a odborné školy hostinské obchodní a živnostenské komory v Brně za školní rok 1933-34, Brno 1934, s. 7.