PhDr. Josef Kratochvil

* 9.3.1882 Dolní Kounice – † 7.4.1940 Brno


nejvýraznější osobnost české filozofie pěstované v první polovině 20. století na půdě katolicismu, dlouholetý zaměstnanec Zemské a univerzitní knihovny v Brně
otec osobnosti: prof. PhDr. Josef Kratochvil


zajímavé okolnosti

Spoluzakladatel revue Meditace (k pěstování křesťanské filozofie moderní metodou a v úzkém vztahu k mystice).
Spolupracovník prezidenta Masaryka, také byl Masarykův student při doplnění českého doktorátu.


příčina úmrtí

v lednu 1940 byl zatčen gestapem, na následky výslechů zemřel


čestný občan

2000


vzdělání

brněnské bohoslovecké učiliště,
Gregoriánská univerzita v Římě (1904 magistr filozofie),
1904–1905 a 1907–1907 Filozofická fakulta v Praze (filozofie, moderní filologie),
1915 studijní pobyt v Paříži,
1919 titul PhDr. na FF UK,
1927 venia docendi pro dějiny středověké filozofie na Teologické fakultě UK v Praze


jiné pocty

v roce 1925 jmenován čestným členem Papežské akademie sv. Tomáše Akvitánského,
čestný občan Dolní Kounic (15. 3. 1930)


zaměstnání

1905–1907 vychovatel v rodině hraběte Leopolda ze Šternberka v Častolovicích,
1909 vychovatel v hraběcí rodině Althannů a Nostitzů,
1910–1919 reálka v Příboře,
1919–1940 Zemská a univerzitní knihovna v Brně,
od roku 1925 přednášel jako soukromý docent na Teologické fakultě v Praze


odborné a zájmové organizace

Spolek katolických profesorů (spoluzakladatel a předseda),
Masarykova Akademie práce (1929),
Skauting,
stálý přísežný tlumočník pro obvod vrchního zemského soudu v Brně z češtiny do němčiny, francouzštiny, angličtiny, italštiny a chorvatštiny a naopak (doloženo k 1. 1. 1923)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 28, hrob č. 76-79 (sousoší sv. Cyrila a Metoděje a bronzovou portrétní plaketu vytvořil sochař František Fabiánek po roce 1940)


poznámky

Koncem roku 1919 byl navržen na mimořádného profesora křesťanské filozofie na teologické fakultě bratislavské univerzity. Tato fakulta však nebyla zřízena.
Měl velké jazykové znalosti (němčina, francouzština, angličtina, italština, srbochorvatština), do těchto jazyků byl schopen překládat z češtiny a naopak z nich překládat do češtiny.

(Kompletní text k osobě PhDr. J. Kratochvila v souboru PDF zaslal pan Jan Kratochvil, děkujeme.)


soubory ke staženíosoby

František Fabiánek
autor sousoší a portrétní plakety na náhrobku J. Kratochvila Tomáš Garrigue Masaryk
spolupráce


partneřistavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Kal


Aktualizováno: 24. 01. 2024