prof. PhDr. Antonín Václavík

* 12.7.1891 Pozlovice (okres Zlín) – † 4.12.1959 Brno


etnograf, muzejník; zakladatel etnografického semináře na FF MU v Brně


národnost

česká


zajímavé okolnosti

v roce 1939 odešel z Bratislavy a usadil se s rodinou v Brně


vzdělání

reálné gymnázium v Uherském Brodě (1912 maturita),
jednoroční abiturienský kurz na obchodní akademii v Praze (1913),
doplňovací maturitní zkoušky na gymnáziu ve Skalici (1922),
UK v Bratislavě - obor národopis (1926 doktorát z filozofie),
studium v Krakově a Berlíně,
Masarykova univerzita v Brně:
- habilitace v oboru národopis (1933)
- jmenován mimořádným profesorem (1938)
- jmenován řádným profesorem (1945)


dílo

zobrazit


zaměstnání

sázavské sklárny Kavalier - úředník,
1919–1933 MŠANO v Bratislavě - referent pro lidovou kulturu,
1930–1939 muzeum v Bratislavě - kustod národopisných sbírek,
1939 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti - vědecký pracovník,
Masarykova univerzita v Brně:
- profesor
- 1945–⁠1959 vedoucí semináře pro etnografii a etnologii
- od roku 1950 vedoucí subkatedry etnografie,
1956–1959 UK v Bratislavě - externí přednášející


odborné a zájmové organizace

Zemská osvětová rada v Brněpoznámky

Na Slovensku se věnoval třídění národopisných sbírek v řade muzeí. Vyvrcholením jeho působení na Slovensku byla v roce 1923 instalace oddělení lidové kultury v SNM v Martině. V roce 1925 uspořádal národopisnou sbírku také na Pražském hradě. Během války pracoval v moravských muzeích (Vizovice, Holešov, Valašské Klobouky, Luhačovice, Uherské Hradiště).
V roce 1918 založil Muzejní společnost v Luhačovicích.
Spolu s prof. V. Úlehlou stál u zrodu strážnických slavností.

Formuloval výstižnou a stále platnou definici oboru etnografie:
"Etnografie je věda o lidu, jeho životě, jeho kultuře, kterou nejen věrně a kriticky zachycuje, ale i vykládá, jak ve všech zevních vztazích, tak ve vývoji i rozvoji, aby závěrem stanovila obecné tendence vývoje".
osoby

Václav Frolec
student Alena Jeřábková
studentka Věra Kovářů
studentka Jaroslav Orel
spoluautor publikace Lidové umění textilní Vladimír Úlehla
spolupodílel se na vzniku strážnických národopisních slavností


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

14. 10. 2009
Mezinárodní vědecká konference "Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla."
jeho osobě se konference věnovala


LucKub


Aktualizováno: 03. 01. 2023