Internetová encyklopedie dějin Brna

Celestýn František Xaver Opitz

  MUDr. Celestýn František Xaver Opitz


  • * 25.2.1810 Heřmánkovice (Hermsdorf) u Broumova – † 7.12.1866 Vídeň


  • lékař, průkopník éterové narkózy v českých zemích


  • nej...

   Čechy: dne 7. 2. 1847 provedl jako první v Čechách operaci v narkóze v pražské nemocnici Na Františku


  • vzdělání

   humanistické gymnázium v Brně,
   ve 20 letech vstoupil do řádu Milosrdných bratří svatého Jana z Boha, ve kterém se mu dostalo v dnešní nemocnici na Františku v Praze vzdělání nejprve ošetřovatele, později ranhojiče,
   chirurgie na lékařské fakultě v Praze (1842 titul magistr),
   lékařská fakulta ve Vídni (1854 titul doktor medicíny)

  • vyznamenání a pocty

   zlatý kříž za zásluhy (1849),
   rytířský kříž Řádu Františka Josefa I. (1866)

  • jiné pocty

   pamětní deska na budově Heřmánkovice byla slavnostně odhalena dne 18. 6. 2004 za účasti zástupců České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, řádu Milosrdných bratří svatého Jana z Boha a občanů obce

   Text na pamětní desce:
   Rodák z Heřmánkovic / 
   bratr František Celestýn Opitz /
   * 25. 2. 1810 - † 7. 12. 1866 /
   člen řádu Milosrdných bratři sv. Jana z Boha podal jako první v Čechách v nemocnici Na Františku v Praze éterovou narkózu. /
   Stalo se tak dne 7. 2. 1847. /
   (W. T. G. Morton provedl anestézii 16. 10. 1846 v Bostonu jen o 4 měsíce dříve) /
   Bratr Celestýn Opitz zahájil u nás bezbolestné operování, když odstranil strašlivé útrapy ostří chirurgického nože. /
   Jeho zásluha je nekonečná. /

   Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny /
   Obec Heřmánkovice


  • zaměstnání

   řádová nemocnice ve Valticích, v Novém Městě nad Metují,
   nemocnice Na Františku v Praze,
   převor pražského konventu milosrdných bratří, posléze provinciál nad dvanácti konventy tehdejší rakousko-české provincie


  • pojmenováno

   medaile Celestýna Opitze - je každoročně udělována anesteziologům


  • poznámky

   Informaci o celosvětově první úspěšné éterové narkóze, kterou provedl v Bostonu (USA) Wiliam T. G. Morton dne 16. 10. 1846, získal podivuhodně brzo od řádového bratra Patrika, který byl svědkem oné události.
   Opitz pečlivě ověřoval účinnost a použitelnost éteru na zvířatech a poté na zdravých dobrovolnících. O jeho přípravách věděl i tehdejší přednosta chirurgické kliniky prof. František Piťha (1810–1875), „jehož přednášky a skvělé operační výkony lákaly na fakultu a jím vedenou kliniku mnoho cizinců“. F. Piťha se obával aplikovat zcela nový a v klinice dosud neověřený postup na pacientech kliniky. Proto prvenství v Praze získal Opitz, který v řádové nemocnici Milosrdných bratří Na Františku získal pro operační výkony při znecitlivění chirurga Dr. F. Hofmeistera.
   Dne 6. 2. 1847 demonstroval éterové znecitlivění úspěšně na neoperovaných dobrovolnících a následujícího dne, 7. 2. 1847, byli úspěšně operováni první nemocní v celkové inhalační éterové anestézii. Do 20. dubna 1847 provedl 186 celkových éterových anestézii (Dr. J. Halla v časopise lékařské fakulty). Podle údajů v monografii L. Hlaváčková a P. Svobodný: Dějiny lékařství v Českých zemích (str. 115), Triton, Praha 2004 „byla podána éterová anestézie v brněnské všeobecné nemocnici o dva dny dříve a v olomoucké o dva dny později.“
   Ovládal němčinu, češtinu, latinu, francouzštinu a angličtinu.
   Zemřel 7. 12. 1866 následkem přepracování.


  • obrazy

   img14242.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Ladislav Josef Kronich
   milosrdný bratr, ještě ve čtyřicátých letech 20. století podával narkózu v nemocnici milosrdných bratří v Praze původním způsobem br. Celestýna Opitze


  • autor

   Kal, Ma


Aktualizováno: 06. 12. 2015

Celestýn Opitz. Zdroj: www.cs.wikipedia.org, autor: Vít Pospíchal commons.