MUDr. Celestýn František Xaver Opitz

* 25.2.1810 Heřmánkovice (Hermsdorf) u Broumova – † 7.12.1866 Vídeň


lékař, průkopník éterové narkózy v českých zemích


nej...

Čechy: dne 7. 2. 1847 provedl jako první v Čechách operaci v narkóze v pražské nemocnici Na Františku


vzdělání

humanistické gymnázium v Brně,
ve 20 letech vstoupil do řádu Milosrdných bratří svatého Jana z Boha, ve kterém se mu dostalo v dnešní nemocnici na Františku v Praze vzdělání nejprve ošetřovatele, později ranhojiče,
chirurgie na lékařské fakultě v Praze (1842 titul magistr),
lékařská fakulta ve Vídni (1854 titul doktor medicíny)


vyznamenání a pocty

zlatý kříž za zásluhy (1849),
rytířský kříž Řádu Františka Josefa I. (1866)


jiné pocty

pamětní deska na budově Heřmánkovice byla slavnostně odhalena dne 18. 6. 2004 za účasti zástupců České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, řádu Milosrdných bratří svatého Jana z Boha a občanů obce

Text na pamětní desce:
Rodák z Heřmánkovic /
bratr František Celestýn Opitz /
* 25. 2. 1810 - † 7. 12. 1866 /
člen řádu Milosrdných bratři sv. Jana z Boha podal jako první v Čechách v nemocnici Na Františku v Praze éterovou narkózu. /
Stalo se tak dne 7. 2. 1847. /
(W. T. G. Morton provedl anestézii 16. 10. 1846 v Bostonu jen o 4 měsíce dříve) /
Bratr Celestýn Opitz zahájil u nás bezbolestné operování, když odstranil strašlivé útrapy ostří chirurgického nože. /
Jeho zásluha je nekonečná. /

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny /
Obec Heřmánkovice


zaměstnání

řádová nemocnice ve Valticích, v Novém Městě nad Metují,
nemocnice Na Františku v Praze,
převor pražského konventu milosrdných bratří, posléze provinciál nad dvanácti konventy tehdejší rakousko-české provincie


pojmenováno

medaile Celestýna Opitze - je každoročně udělována anesteziologům


poznámky

Informaci o celosvětově první úspěšné éterové narkóze, kterou provedl v Bostonu (USA) Wiliam T. G. Morton dne 16. 10. 1846, získal podivuhodně brzo od řádového bratra Patrika, který byl svědkem oné události.
Opitz pečlivě ověřoval účinnost a použitelnost éteru na zvířatech a poté na zdravých dobrovolnících. O jeho přípravách věděl i tehdejší přednosta chirurgické kliniky prof. František Piťha (1810–1875), „jehož přednášky a skvělé operační výkony lákaly na fakultu a jím vedenou kliniku mnoho cizinců“. F. Piťha se obával aplikovat zcela nový a v klinice dosud neověřený postup na pacientech kliniky. Proto prvenství v Praze získal Opitz, který v řádové nemocnici Milosrdných bratří Na Františku získal pro operační výkony při znecitlivění chirurga Dr. F. Hofmeistera.
Dne 6. 2. 1847 demonstroval éterové znecitlivění úspěšně na neoperovaných dobrovolnících a následujícího dne, 7. 2. 1847, byli úspěšně operováni první nemocní v celkové inhalační éterové anestézii. Do 20. dubna 1847 provedl 186 celkových éterových anestézii (Dr. J. Halla v časopise lékařské fakulty). Podle údajů v monografii L. Hlaváčková a P. Svobodný: Dějiny lékařství v Českých zemích (str. 115), Triton, Praha 2004 „byla podána éterová anestézie v brněnské všeobecné nemocnici o dva dny dříve a v olomoucké o dva dny později.“
Ovládal němčinu, češtinu, latinu, francouzštinu a angličtinu.
Zemřel 7. 12. 1866 následkem přepracování.
osoby

Ladislav Josef Kronich
milosrdný bratr, ještě ve čtyřicátých letech 20. století podával narkózu v nemocnici milosrdných bratří v Praze původním způsobem br. Celestýna Opitze


Kal, Ma


Aktualizováno: 06. 12. 2015